Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Çîrokî (10)

Ax ax vat Apê Zemanî, xo xo de çend şopî bi vengêde nerm û nizm; dewrê verî qet pers mekerê. Cîranîye bîye, çim û rî bî. Rêz û hurmet bî. Pîl bî, qij bî. Ma nika, no senê dewro tecel o?

Vêşêrî biwane ... 0

Raperîna yew çûçike

Nana re gilê sincike

Derd û kulan ver wanena

Zîbena û hêsran varnena

Vêşêrî biwane ... 0

- Dayê ti bixêr ama Îstanbûl.

- Xêr mîyan de bê.

- Dayê ti senên a, rind a?

- Heq razî bo, cîgera mi, ez rind a. Heq kedere medo to, ti senên a?

- Lew nana destê to ra, şikir rind a. Dayê, ti rehet ama Îstanbûl?

- Wule buko çi vajî, Îsanbûl dûrî yo, çol de mendaye, êna nêna nêresena ci. Dûrî yo dûrî...

Vêşêrî biwane ... 1

Dewijêde Ademî bi nameyê Alî Birayî, Almaya de cuyînê. Alî Birayî rojê Ademî rê ju resm rûşna. Kincên Alî Birayî resm de zaf pak asêne. Çênekêde almanije kî kaleke de bîye û hermeyê xo nabî hermeyê Alî Birayî ser, poz dabî.

Vêşêrî biwane ... 0

Kêyî ware de benê. Dewar, malo hurdî, varekî, bizekî, golikî; gawanî, golîkwanî, bizewanî (berxwan), şuyaneyî pêro têhet de benê.

Vêşêrî biwane ... 0

Şewa tarî ya. Di birayî, seba ke hewnê xo heremîyo, edi cile mîyan de pistnenê yewbînî, nêkunê ra.

Vêşêrî biwane ... 0

Mîyan ra çend rojî derbaz bîbî. Heyranî û çend dewijan çend astor û gayî vetî, zobîna dewe de çiqas mal û dawaro ke est o, pêro berdî sukanê cêrî de rotî, gêrayî ra, ameyî kêyanê xo. Dewe de 4-5 kêyî bîyî. Ravê hîrê kêyên bînî bî, înan kî tersan ra kêyê xo kerdbî bar, şîbî. Ê yên ke mendîbî, înan nêwaştêne nê cayan, mezelanê pî û kalikanê xo cabiverdê, şorê.

Vêşêrî biwane ... 0

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version