Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Qertîboz û Dimkundêz

  • Nûskar  A. Aydin Çiçek

Şewa tarî ya. Di birayî, seba ke hewnê xo heremîyo, edi cile mîyan de pistnenê yewbînî, nêkunê ra.

Pistepiste, herçî ke şîye bîye xoşeberêde girane. Vengê pistnayene ke bî berz, zele-mele kewte bi kar. Cinîke qêre re domanan ser û vat:


- Ero ez şima ra nêvano, êndî rakuyê, şima meşte şonê dirmixe!.

Şopê domanan ra vengûvaj birîya, lê êndî ke cinîke şîyêne hewn ra, reyêna vengêde barî bî berz û vat:

- Ero Heso, ero ma meşte şonîme masîyan, ya?
- Ya ya, şonîme; hela reyê şodir bo. Qaytke ma şonîme, lê xebera Zabûtî çîne bo, ha!
- Ney ney, ero ez êyî herî ra tawa vana, wey lo!

Maya domanan şopêna sereyê xo berzîn ra kerd berz û vat:
- Heso, Qemo ero ez şima ra nêvano; êndî bikuyê ra. Ez nika venga qertîbozî û dimkundêzî dana. Şima mi rê vindê! Qertîboz û dimkundezî, hayê pîya kozmagê banî der ê. Wa biêrê, na şewa tarîye şima burê.

Se ke nameyê qertîbozî û dimkundêzî amê goşanê domanan, reyêna zereyê oda de vengûvaj birîya. Domanan giran giran orxan (lihêf) ant xo ser, rind kewtî bine.

Mîyan ra gelê zeman derbaz bibî, cinîke sereyê xo kerd berz û nîya da, ke fişefişa domanan a, hewno şîrîn der ê. Cinîke peşmirîye û vat:

- Ma qertîboz û dimkundêzî kî mebê, ez nînan se kena hewn. Heq qertîbozî û dimkundêzî ra razî bo. Ez emşo kî hawa şîya hewn ra.

Cinîke fênda (sey) domananê xo orxan ant xo ser, rind kewte bine...


Alî Aydin ÇÎÇEK

Vûrnayena peyêne : Şeme, 16 Hezîrane 2012 19:18
Nê kategorî ra ê bînî: « Kenan û Zerde Şorete 1 »

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version