Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Rêştike

  • Nûskar  A. Aydin Çiçek

- Dayê ti bixêr ama Îstanbûl.

- Xêr mîyan de bê.

- Dayê ti senên a, rind a?

- Heq razî bo, cîgera mi, ez rind a. Heq kedere medo to, ti senên a?

- Lew nana destê to ra, şikir rind a. Dayê, ti rehet ama Îstanbûl?

- Wule buko çi vajî, Îsanbûl dûrî yo, çol de mendaye, êna nêna nêresena ci. Dûrî yo dûrî...

Maya mi emrê/cuyê xo dewe de, mabeynê teyr û turî de, dar û berî de vîyarno ra. Nika pancasûheşt serî ya. Êndî kokim a. Bejna kilmeke tayêna bîya kilme, bîya qije. Poro munite yo derg êndî bîyo sipî; çiman ra bîya perîşan. Lê o vengê xo yo zelal û delal, qet nêvûrî yo. Qet…

O vengo zelal, a sewda weşa ke ez pê bîya pîl...

Îstanbûl,

maya mi,

û rêştike/rêstike…

Îstanbûl girs o, hîra yo, nufusê xo zêde yo. Îstanbûl… Ra û rêçên Îstanbûlî, kuçeyên Îstanbûlî, sixletîya Îstanbûlî û hewa û zelemela Îstanbûlî maya mi zereyê di rojî de kerde ker û lal, bîye bêzar. Êndî maya mi ya feqîre tede aciz bîyêne, şîyêne balqone de nîştêne ro, milqî kerdêne; ma û pî ra kerdêne rast, şîyêne.

Nêzdîyê hefteyê, maya mi çêyê mi de bîye meyman. Qeseyê maye şîrîn ê, nêqedînê; şanikî, kilamî.. û êb. Maya mi, mi rê citeyê puçên rêsinî û tayê kî tar-turo huşk ardîbî; qaxê sayan, qaxê mûrîyan, mamûxî, şîlanî, pûne...

Yew kî boya welatî…

Xuyêde maya mi est a. Handê serî mîyan ra derbaz bîyê, lê xuya maya mi qet nêvûrîya. A qet rêştika xo, xo dest ra nênene ro. Handê ke tal bo... Rêştike, se ke merdim bitamazîyo re çîyê mevindo, lêweyê maya mi de kî cayê rêştike henî yo. Tabî maya mi ke rêştike bicê ro xo dest, êndî kilamî/lawikî, şanikî kî nêqedîyêne. Kam derheqê rêştika aye de çi vajo kî, xemê aye nîyo.Yanê zimistanî, wisarî, hamnanî û payîzî qet ferq nêkeno, maya mi rêça xo de ya; xo şaş nêkena.

Rojê ez kar ra ama, ke maya mi dest de rêştike, balqone de nîşta ro û lawikan vana. Sivik ez şîya nêzdî, vindeta. Maya mi bi vengêde nerm û zelal:

 

Îstanbûl, Îstanbûl, Îstanbûlo kotî yo

qilêrin o zere to, dizdê to, puştê to nêqedîno,

Îstanbûl, Îstanbûl, Îstanbûlo kotî yo

wule bêxêr o, bêxatir o, bê heval o.

 

Îstanbûl, Îstanbûl, Îstanbûlo kotî yo

wule teyr û tur to de halên nêvirazeno

Îstanbûl, Îstanbûl, Îstanbûlo kotî yo

feqirîye, bêkesîya ma vileyê to de guna bo.

 

Lawika xo ke qedêne, ez şîya, mi virane fîşte pira, vat:

- Lê dayê, ti nê Îsanbûlê feqîrî ra çi vazena?

Rêştika destî, kaleka xo de nê ro, û:

- Ero buko buko, nê medaxê Îstanbûlî sereyê zaf peyayan werd, zafînan raya xo tede kerde vîndî. Şar tede bîyo cinawurê canê xo. Hela qaytê na buglate bike, kes çêverê kesî nêkeno ra; îta de miletê ma jubînî ra dûrî kewto, visî yo, visî yo...

Maya mi hewt rojî kêyê mi de mende. Lê rojê rêştika xo destê xo ra nêne ro; henî rêştike dest de, rêstêne. Raya nêweşxaneyî ra kî, a rêştike dest ra nêginêne waro. Bi gêrayişê teberî, dakila mi ya delale rêştika xo, xo ra dûrî nêfîştênê. Mi çend reyî bi vengêde nerm;

- Dayê, qidayê to bicêrî, rêştika xo nê medaxê Îstanbûlî de, mece xo dest.

 

O taw maya mi huyêne û:

- Ero buko buko, defê mi xo dore re ci. Têrmaşe ke lêweyê mi de nêbo, ez rehet nêkena ha!

Hefteyê maya mi ke bî temam, mi maya xo berde otogar. O taw kî, maya mi rêştika xo kerdîbî zereyê çenteyêde qijkekî.


A rêştika ke boya dewe cira amêne.

 

Alî Aydin Çîçek

Vûrnayena peyêne : Şeme, 16 Hezîrane 2012 19:16
Nê kategorî ra ê bînî: « Dewrê verî Çûçike »

1 Rawe

  • welat

    Keko, miyan de çirokanê to de şayî, dejî û rindekî ye Kurdistan ha nîmetê yo. Kurdê ke xo geyreno xo miyane çirokanê to de veyneno... Hevi keno ke fikirêk hişe to hemin bene rastiye.

    welat Şeme, 30 Adare 2013 19:54 Lînkê raweyî

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version