Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Çûçike

  • Nûskar  Çeko Kocadag

Raperîna yew çûçike

Nana re gilê sincike

Derd û kulan ver wanena

Zîbena û hêsran varnena

Kezebe ra vana vistrî

Şono bi bask ra îstrî

Bena perîşan û jar

Aste-poste û hejar

Çing dana şona bi kila

Raye ra bena dergûdila

Heyan malê danê şanî

Xo resnena bi verê banî

Silamê Homayî dana

Vîçnena û têy vana:

”Ma bixêr dî kebanî

Wayîra biroşê danî“

Leglega wayîra xana

Çûçika beleke ra vana:

”Xêr bi silamet çûçik

Çira handê bîya pîçik?“

Çûçike dest kena bi derdan

Darû bo cirê Şahê Merdan

Birîne ra rêm şono û dejena

Derdan rê sajî nan nêpojena

Ancena cira îstrîyê baskî

Desinde re cibirînê xîskî

Leglege îstrîyî erzena kile

Çûçike uca kena vîlevîle

Çingê verê çîpsure dana

Nê çekûyan cira vana:

”Ya îstrîyê mi ya danî

Herê yo ez êndî şorî ganî“

Çûçike bena gonîya sîyaye

Kuwna vileyê hermeta vîyaye

Cira gêna danîyêde lazûtî

Uca ra raperîna fênda bizûtî

Kûwna oxirê kalê reşberî

Ver de gayê û citê nûberî

Ara û bera yo heyan vereşan

Vêşanîye dest bîyo perîşan

Belengazo wayîrê gayê borî

Danîya lazûtî dêmdano dorî

Çûçike dest kena pêsîr

Reşberî uca gêna hêsîr

Reşbero serezelût û qot

Xo çivirneno nat û dot

Çûçika mina bejnbarîye

Dest erzena re darîye

Gayî dano bi mîlçike

Biwero sere û pîncike

Şona resena kîşta asparî

Hesenê Barî û dostê parî

Partavkî kena şêye bi zana

Silam dana û goş de vana:

”Oxir bo to rê lo asparo

Vartê dinya re to bivaro!“

Dana gayê borî û nûbere

Aspar bena re şêastore

Zengû şanena ci ”Ya Elî!“

Rayan ra şonê bi tevkelî

Eke kûwnê mîyanê gelîye

Şêye dim nana re dêlîye

Benê meymanê derwêşî

Zimêlpoş û didanbevşî

Şêye çere de kenê tewl

Re ci vejîno dizdêde hewl

Mahîna çûçike tirîna

Hêvîye şêye ra birîna

Çûçike zîbena û çîvtena

Kêna malxoyî wazena

Malxoyo seregûv û tirtire

Uca boreno û keno tir-vire

Çûçike nalena û bîlena

Gêrena re malxoyî vana:

”Ez to kena bi tewriko sîya

Rûşnena lêweyê êrûewlîya“

Beno çeqeçeqa didana

Vano: ”Ez kêneke dana“

Çûçika mina baqile

Têy bena kêneka dakile

Şonê raştê şuyaneyî benê

”Malê to bereket bo!“ vanê

Eyî malê bêrîya perojî

Şanito bi korta verojî

Şuyane bomik û bi doş o

Keno ke tuşkî ra şit bidoşo

Bêrîyan rê ke bilure cineno

Derd û kûlan têy xincneno

Lo şuyaneyo hoke hoke

Verê bilure ver bi cor ke

Cira gêna bilure û livike

Berdêle cirê kena veyvike

Bilure qalik ra vejena

Te de na qeyde cinena:

”Îstrî da bi danîyê

Danîye dê bi gayê

Ga da bi mahînê

Mahîne dê bi kênekê

Kêneke dê bi bilurê

Bilure lurelur lur…

  

Çeko Kocadag

 

Heşarîye: Kopîkerdene û newe ra weşênayena nûsî qedexe ya

----

Di varîyantên çîroke est ê û mi her diyî şanitî pê, bi wezn newe ra nûsnayî. Reya verî edi kovara Vateyî hûmar 9/1999 de neşr bîye. Mi seba kêyepele newe ra redekte kerde. Çunde arşîvê mi. ÇK

Vûrnayena peyêne : Şeme, 16 Hezîrane 2012 19:15

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version