Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Ünlemler (Balnîşanî)

  • Nûskar  Çeko Kocadag

Duyguları daha etkili kılmaya yarayan kelimelerdir.

1. Asıl ünlemler:

 Asıl görevi ünlem olan kelimelerdir. Başka görevlerde kullanılamazlar. Seslenme veya duygu anlatırlar.

a. Seslenme ünlemleri:

Hey şarê kirmancî !
Hey ! Ti se kena?
Be zalim ! Êndî bes niyo?
Hiş ! Cayê xo de vinde ! …

Isimler ve özel isimler de seslenme ünlemi olarak kullanılabilir:

Dayê !
Birawo !
Şarê kirmancî !
Xizir !
Biradost ! …

b. Duygu ünlemleri:

De, êndî bes o!
Ax ! No kî çik o?
Wey, to se kerd!
Wax zalim!
Eh! Fena nîyo.
Wîy, destê min!
Tan mede ha!
Aha, a nika şîye!
Wey gêjo gêj!
Uf! To canê min werd.
Hahû! Ti min ra çi wazena?
Hawar! Ez xeneqîya!
Heywax ! Ez herê kewta!
Wîş! Min destê to dejba.
Er ! Ti vajê zimistam çetin ravêro.
Ox lîlî ! Ez nêweşîye ra xelesîya ra. …

2. Ünlem değeri kazanmış kelimeler:

Anlamlı kelimelerin bazılarına vurgu ve tonlama yoluyla ünlem değeri kazandırılabilir. Duygu veya seslenme anlatırlar.

Bawo !
Garson !
Rew şo !
Vejîye teber !
Lê dayê !
Lo bira !
Liminê keko !
Gelê embîryanan!
Se beno dest bierze re ci ! …

Yansıma kelimelerin hemen hemen tümü ünlem olarak kullanılabilir:

Guv ! Teq !  Gim !  Mîyaw !  Tis !  Şir !  Haw !  Viz ! …

 
Çeko Kocadag

 

Vûrnayena peyêne : Dişemei, 24 Gucige 2014 12:33

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version