Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Kêye (Aile)

  • Nûskar  Çeko Kocadag

Hetê Pîyî (Baba tarafı)

Kalik + Pîrike/Dêke

Pîyê min

Dat (ap, ded) + datcinîye/nacinîye → datîza (lajê apî), datîzaye (kêna apî)

Date (amike) + mêrdeyê date → dateza (lajê amike), datezaye (kêna amike)

Pîyê pîyê min, kalikê min o.

Maya pîyê min, pîrika min a.

Birayê pîyê min, datê min o.

Cinîya datê min, nacinîya/datcinîya min a.

Waya pîyê min, data min a.

 

Hetê Maye (Anne tarafı)

Kalik + Pîrike/Dêke

Maya min

Xal + xalcinîye → xalîza (lajê xalî), xalîzaye (kêna xalî)

Xalike (xale) + mêrdeyê xalike → xalikza (lajê xalike), xalikzaye (kêna xalike)

 

Pîyê maya min, kalikê min o.

Maya maya min, pîrika min a.

Birayê maya min, xalê min o.

Veyvika maya min, xalcinîya min o.

Birazayê maya min, lacxalê min o.

Birazaya maya min, kênaxalê min a.

Waya maya min, xalika min a.

Warezayê maya min, lacxalika min o.

Warezaya maya min, kênaxalika min a.

 

+ Maye (Anne-baba)

Kek + veyvike → biraza, birazaye

Ete + zama → wareza, warezaye

Ez

Waye

Bira

 

Cinîya kekê min, veyvika min a.

Lac û kêna min, tornên ma û pîyê min ê.

Lacê birayê min, birazayê min o.

Kêna birayê min, birazaya min a.

Mêrdeyê eta min, zamayê min o.

Lacê waya min, warezayê min o.

Kêna waya min, warezaya min a.

Kek û birayê min, vistewreyên cinîya min ê.

Ete û waya min, zêyîyên cinîya min ê.

 

Ez + Cinîye (ben-karı):

Kêna + zama → torn, torne

Lac + veyvike → torn, torne

 

Pîyê min, vistewreyê cinîya min o.

Maya min, vistrîya cinîya min a.

Cinîya lacê ma, veyvika ma ya.

Mêrdeyê kêna ma, zamayê ma yo.

Domanên lac û kêna ma, tornên ma yê.

Pîyê cinîya min, vistewreyê min o.

Maya cinîya min, vistrîya min a.

Birayê cinîya min, vistewreyê min o.

Veyvika cinîya min, cinîya vistewreyê min a.

Waya cinîya min, baldûza min a.

Zamayê cinîya min, hemdelingê/bacenaxê min o.

Hetê min û cinîye, xinamîyê jubînî yê.

 

***

Termên Kêyeyî (aile terimleri)

 

Amike m. (hala –amike arapça kökenli ‘ami>emi’den türetme-)

Ap n. (amca)

Bacenax n. (bacanak)

Baldûze .m. (baldız)

Bavûkal n. (ata)

Bawk n. (ata)

Bêrîwanem. (sütsağan kadın)

Bira n. (erkek kardeş)

Biraza n. (yeğen - erkekkardeşin oğlu)

Birazaye m. (yeğen -erkekkardeşin kızı)

Cinîye m. (kadın, karı)

Cîran/e n./m. (komşu)

Dat n. (amca)

Datcinîye m. (amca karısı)

Date m. (hala –amike arapça kökenli ‘ami>emi’den türetme-)

Datîza n (amca oğlu)

Datîzaye m (amca kızı)

Ded n. (amca)

Destebira n. (kankardeş)

Dêke m. (nine -baba anne, anne anne)

Embaz/e n./m. (erekek/kız arkadaş)

Embîryan/e n./m. (komşu)

Ete m. (abla)

Ez (ben)

Hemdeling n. (bacanak)

Heval/e n./m. (erekek/kız arkadaş)

Kalik n. (dede)

Kebanî m. (aile reisi kadın)

Kek n. (abi)

Kerwa/ye: n./m. (kirve)

n. (ev)

Kêna m. (kiz çocuk)

Kêna xalike m. (teyze kızı)

Kêye n. (aile)

Lac n. (erkek çocuk)

Lacê apî n (amca oğlu)

Lacê xalike m. (teyze oğlu)

Maye m. (anne)

Misayîb/e n./m. (kankardeş)

Mulxit/e n./m. (ev/aile ferdi/bireyi; aile reisi)

Nacnîye m. (amca karısı)

n. (baba)

Pîrike m. (nine -baba anne, anne anne)

Sermîyan n. (aile reisi erkek)

Torn/e n./m. (torun)

Veyve m. (gelin)

Veyvike m. (gelin)

Vistewre n. (kayin baba, kayin birader)

Vistrî m. (kaynana)

Wake m. (kız arkadaş)

Wareza n. (yeğen –kızkardeşin oğlu)

Warezaye m. (yeğen –kızkardeşin kızı)

Waye m. (kız kardeş)

Xal n. (dayi)

Xale m. (teyze)

Xalike m. (teyze)

Xalikza m. (teyze oğlu)

Xalikzaye m. (teyze kızı)

Xalîza n. (dayı oğlu)

Xalîzaye m. (dayı kızı)

Xinamî n. (dünür)

Zama n. (enişte, damat)

Zêyî m. (görümce)

 

Çeko Kocadag

 

Vûrnayena peyêne : Hîrêşeme, 27 Çele 2015 15:16
Nê kategorî ra ê bînî: « Fiil Çekimi (Antena Karan) DEM »

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version