Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

DEM

  • Nûskar  Çeko Kocadag

Zerîfa karker a. A seba ke gurîna, şodirane bi zîlê seata pancîne bena heşar, vazena ra. Heyanî ke didanan, dest û rîyê xo şuna, seate bena panc û nêm.

A ara kena, û seate şeşîne de kê ra vejîna. Seate şeşînê rê panc deqîqêyî vêrenê, xo resnena bi dîngê otobûse. Dîng, vakûrê kêyî ser kuwno. Otobûse tam seata xo de, yanê pancînê rê çêrek vêrena, êna bi dîng, Zerîfa bi otobûse bena aspar û seate hewtînê rê des deqîqêyî wazenê, edi dîngê verê palûka de bena peya. Palûka, rojawanê şaristanî der a. A, desinde kincanê karî gêna pira û seate hewtîne de dest kena bi kar, gurîna. Karkerên palûka seate diwês û nêm de seba werdê perojîye bîhne danê ci, û nêm seate arasînê ra. Karkerî seate hîrês de dest kenê bi kar, bê aras heyanî seate pancês û nêmîne gurînê. Zerîfa ancî bi otobûse bena aspar, seate hewtêsînê rê şeş deqîqêyî wazenê, edi dîngê kêyî de êna war. A seate hewtêsîne de kê der a. Karkerî hefteyêde şeş rojî şonê bi kar, la yewşeme arasînê ra.

Ronas wendekar o. O şodirane seate hewtîne de vazeno ra. Ara keno, seate hewt û nêmîne de kê ra vejîno. Ronas, seate heştînê rê vîstûpanc deqîqêyî wazenê nîşeno re otobûse û seate heştînê rê new deqîqêyî wazenê, edi dîngê mektebî/wendegehî de otobûse ra êno war. Zîlê derse, seate heştînê rê panc deqîqêyî wazenê, cineno. Wendekarî kuwnê bi sinifan û seba derse xo kenê amade. Dime ra tam seate heştîne de zîlêde bîn cineno, ke no zîl kî seba dersekewtena xoceyan o. Xoceyî kuwnê bi sinifan û derse seate heştîne de dest kena ci, bi cinitena zîlê heşt û çewresûpancîne, wendekarî vejînê tenefus… Wendegeh, seate pancêsîne de qedîno. Ronas seate pancês û nêmîne de kê der o. O raarasî ra tepîya, dest keno bi wezîfeyê kêyî, derse virazeno. Karê Ronasî, dişeme ra heyanî êne mekteb û wendene ya.

 

Seate çend a ? (Seate çik a?)

01.00;

Seate yew a.

01.30;

Seate yew û nêm a.

03.00;

Seate hîrê ya.

03.30;

Seate hîrê û nêm a.

06.00;

Seate şeş a.

06.30;

Seate şeş û nêm a.

08.00;

Seate heşt a.

08.30;

Seate heşt û nêm.

12.00;

Seate diwês a.

12.30;

Seate diwês û nêm a.

15.00;

Seate pancês a.

15.30;

Seate pancês û nêm a.

17.00;

Seate hewtês a.

17.30;

Seate hewtês û nêm a.

20.00;

Seate vîst a.

20.30;

Seate vîst û nêm a.

22.00;

Seate vîstûdi ya.

22.30;

Seate vîtsûdi û nêm a.

24.00;

Seate vîstûçar a.

24.30;

Seate vîstûçar û nêm a.


Seate çendîne de?

02.00;

Seate diyîne de.

02.30;

Seate dide û nêmîne de.

03.00;

Seate hîrêyîne de.

03.30;

Seate hîrê û nêmîne de.

07.00;

Seate hewtîne de.

07.30;

Seate hewt û nêmîne de.

09.00;

Seate newîne de.

09.30;

Seate new û nêmîne de.

12.00;

Seate diwêsîne de.

12.30;

Seate diwês û nêmîne de.

16.00;

Seate şîyêsîne de.

16.30;

Seate şîyês û nêmîne de.

17.00;

Seate hewtêsîne de.

17.30;

Seate hewtês û nêmîne de.

20.00;

Seate vîstîne de.

20.30;

Seate vîst û nêmîne de.

23.00;

Seate vîstûhîrêyîne de.

23.30;

Seate vîsûhîrê û nêmîne de.

24.00;

Seate vîstûçarîne de.

24.30;

Seate vîstûçar û nêmîne de.

 

Rojên Hefteyî

Dişeme n. (Pazartesi)

Hîrêşeme n. (Salı)

Çarşeme n. (Çarşamba)

Pancşeme n. (Perşembe)

Êne n. (Cuma)

Şeme n. (Cumartesi)

Yewşeme n. (Pazar)

 

Aşmên Sere

Çele n. (Ocak)

Gucige m. (Şubat)

Adare m. (Mart)

Nîsane m. (Nisan)

Gulane m. (Mayis)

Hezîrane m. (Haziran)

Temûze m. (Temmuz)

Tebaxe m. (Agustos)

Eylule m. (Eylül)

Citaşme m. (Ekim)

Payîzapeyene m. (Kasım)

Çeloqic n. (Aralık)

 

Mûsnayiş

Seate çend a?

08.01;    Seate heştînê rê yew deqîqa vêrena.

08.10;    Seate heştînê rê des deqîqêyî vêrenê.

08.15;    Seate heştînê rê çêrek vêrena.

08.25;    Seate heştînê rê vîstûpanc deqîqêyî vêrenê.

08.30;    Seate heşt û nêm a.

08.4o;   Seate heşt û çewres a.

                Seate newînê rê vîst deqîqayan wazena.

                Seate newînê rê vîst deqîqêyî est ê.

08.45;    Seate heşt û çewresûpanc a.

Seate newînê rê çêrek wazena.

08.55;    Seate heşt û pancasûpanc a.

Seate newînê rê panc deqîqayan wazena.

Seate newînê rê panc deqîqêyî est ê.

09.00;    Seate new a.

 

Seate çendîne de?

-Zerîfa seate çendîne de vazena ra?

-Zerîfa, seate ...  de vazena ra.

-Ronas seate çendîne de şono bi mekteb?

-O seate …  de şono bi mekteb.

-Ma, o seate çendîne de mekteb ra êno?

-Ronas seate …  de mekteb ra êno.

-Zerîfa seate çendîne de şona bi kar?

-A seate …  de şona bi kar.

-A seate çendîne de kar caverdena?

-Zerîfa seate …  de kar caverdena.

 

Ferhengek

ara kerdene

kahvaltı yapmak

ara m.

kahvaltı

aspar bîyene

binmek

bîn sn.

başka, diğer

caverdayene

bırakmak, terk etmek

çend pd.

kaç

çêrek n.

çeyrek

cinîştene

bş. binmek

de/der b.

de

dem n.

zaman, vakit

deqîqa m.

dakika

derbaz bîyene

geçmek

derse m.

ders

dest cikerdene

başlamak, girişmek

dest û rî

el ve yuz

didan n.

diş

dime ra d.

ardından, arkasından

dîng n.

durak

Êne n.

Cuma

gure n.

iş-güç

gurîyene

çalışmak

heşar bîyene

uyanmak

heyanî/hetanî

kadar

kar n.

karker/e n./m.

işçi

kê n.

ev

kê ra

evden

xoce/malim/e n./m.

öğretmen

mekteb/wendegeh n.

okul

nêm sn.

yarım

palûka m.

fabrika

perojîye kerdene

öğle yemeği yemek

perojîye m.

öğle yemeği

perojîye werdene

öğle yemeği yemek

peya bîyene

inmek

qedîyene

bitmek, sona ermek

raaras n.

dinlenme, istirahat

raarasî ra tepîya

istirahatan/dinlenmeden sonra

raarasîyene

dinlenmek

ravaştene

kalkmak

rojawan n.

batı

rojhelat n.

doğu

roje m.

gün

seate çend a?

saat kaç?

seate çendîne de?

saat kaçta?

seate m.

saat

salîse m.

salise

sanîye m.

saniye

seba d.

için

sinife m.

sınıf

şodirane

sabahları

şutene

yıkamak

tepîya d.

sonra

vakûr n.

kuzey

vaşûr n.

güney

ver

ön

vêrayene

geçmek

war ameyene

inmek, aşağı inmek

waştene

istemek

wendekar/e n./m.

öğrenci

werdê perojîye

öğle yemeği

wezîfeyê kêyî

ev ödevi

zîl cinitene

zil çalmak

 

Çeko Kocadag

 

Vûrnayena peyêne : Dişemei, 26 Çele 2015 10:47
Nê kategorî ra ê bînî: « Kêye (Aile) Jubînînaskerdene »

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version