Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

DERSÎ (17)

Zerîfa karker a. A seba ke gurîna, şodirane bi zîlê seata pancîne bena heşar, vazena ra. Heyanî ke didanan, dest û rîyê xo şuna, seate bena panc û nêm.

Vêşêrî biwane ... 0

Hetê Pîyî (Baba tarafı)

Kalik + Pîrike/Dêke

Pîyê min

Dat (ap, ded) + datcinîye/nacinîye → datîza (lajê apî), datîzaye (kêna apî)

Date (amike) + mêrdeyê date → dateza (lajê amike), datezaye (kêna amike)

Vêşêrî biwane ... 0

Edi kirmanckî de antena karan/fîîlan (Kirmanccada Fiil Çekimleri)

Vêşêrî biwane ... 0

Kırmancca’da zaman anlamı olan haber kipiekleri ve zaman anlamı olmayan dilek kipiekleri diye iki gruptur.

Vêşêrî biwane ... 0

1. Asıl Sayılar  (Hûmarên bingehênî)

Vêşêrî biwane ... 0

Duyguları daha etkili kılmaya yarayan kelimelerdir.

Vêşêrî biwane ... 0

Bağlaçlar, cümlerleri ve cümledeki kelimeleri birbirine bağlarlar ve ayrı yazılırlar.

Vêşêrî biwane ... 0

Dilbilgisinde farklı tür ve görevdeki kelimeler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kuran kelimelerdir. Tek başlarına anlamları yoktur ve ayrı yazılırlar.

Vêşêrî biwane ... 0

Zarflar bir fiilin, fiilimsinin veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından nitelerler.

Vêşêrî biwane ... 0

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version