Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

DERSÎ (17)

Sıfat, isimleri niteleyen ve belirten kelimelerdir.

Vêşêrî biwane ... 0

İsimler varlıkları tanımak ve tanıtmak için kullanılan kelimelerdir. Ve özelliklere göre birçok çeşide ayrılır.

Vêşêrî biwane ... 1

İsmin yerini tutan ve isim gibi kullanılan, isim soylu kelimelerle bazı eklerdir zamir.Şahıs zamirleri, dönüşlülük zamiri, işaret zamirleri, belgisiz zamirler, soru zamirleri, iyelik zamirleri ve ilgi zamirleri diye çeşitlere ayrılırlar.

Vêşêrî biwane ... 0

Yapım ekleri -isimden isim, fiilden isim, sıfattan isim- kök ya da gövde durumundaki isimlerin önüne, sonuna veya arasına gelerek onlardan yeni isimler türeten eklerdir. Bazı Yapım Ekleri:

Vêşêrî biwane ... 0

1. Kırmancca (Zazaca) kökenli kelimeler /i/, /û/ ünlüleriyle başlamaz ve -bir kaç kelime dışında- bitmez. /i/ ünlüsyle başlayan kelimeler (irq, irz..) Türkçe’den alınma Arapça kökenlidir.

Vêşêrî biwane ... 0

Kirmanckî (Zazaca) alfabesinde 31 harf bulunmaktadır.

Vêşêrî biwane ... 1

Kırmancki, ergatif yapıya sahip bir dildir. Bu yapı Hint-Avrupa dil grubuna özgü bir özelliktir. Kürtçe ergatif-absolutif bir dil, Türkçe ise akuzatif-nominatif bir dildir.

Vêşêrî biwane ... 1

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version