Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Bağlaçlar, cümlerleri ve cümledeki kelimeleri birbirine bağlarlar ve ayrı yazılırlar.

Vêşêrî biwane ... 0

Dilbilgisinde farklı tür ve görevdeki kelimeler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kuran kelimelerdir. Tek başlarına anlamları yoktur ve ayrı yazılırlar.

Vêşêrî biwane ... 0

Zarflar bir fiilin, fiilimsinin veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından nitelerler.

Vêşêrî biwane ... 0

Sıfat, isimleri niteleyen ve belirten kelimelerdir.

Vêşêrî biwane ... 0

İsimler varlıkları tanımak ve tanıtmak için kullanılan kelimelerdir. Ve özelliklere göre birçok çeşide ayrılır.

Vêşêrî biwane ... 1

İsmin yerini tutan ve isim gibi kullanılan, isim soylu kelimelerle bazı eklerdir zamir.Şahıs zamirleri, dönüşlülük zamiri, işaret zamirleri, belgisiz zamirler, soru zamirleri, iyelik zamirleri ve ilgi zamirleri diye çeşitlere ayrılırlar.

Vêşêrî biwane ... 0

Yapım ekleri -isimden isim, fiilden isim, sıfattan isim- kök ya da gövde durumundaki isimlerin önüne, sonuna veya arasına gelerek onlardan yeni isimler türeten eklerdir. Bazı Yapım Ekleri:

Vêşêrî biwane ... 0

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version