Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Çend rojî bî ke bêhale biye Mejbura. Kuxika kamaxê emane re ci nêdênê. Kamî ke cira bivatêne“şo doktor '', Mejbura bi vengêde nerm vatêne, “ Wulê çîyêde mi çîno, mi harsime gureta. Vêrena ra, şona. Tawa kî nêbeno.”

Vêşêrî biwane ... 0

Kirmanckî de Tayê Îdyomên Têdimeyî/Têpeyî

Ziwan û edebîyatê ma de tayê çekûyî bi qalibêde weşveng têdime kunê bi kuye û tayê maneya xo ya bingehêne ra qedêrî, maneyêde bînê danê.

Vêşêrî biwane ... 0

Semedê pêşfikirîye/pêşqeneatî yewina yew mesela yena vatiş; mêrikêk seba karî muracatê Koç Holdîngî keno, tewir bi tewir mulaqatan ra vîyareno dima tewr peynî de vanî wa Wehbî Koç zî ey bivîno. Şamî de Wehbî Koç rey ra pîdîyayîş virazîno.

Vêşêrî biwane ... 0

Edi kirmanckî de, (her çiqas ke tenê vengan de “ç, k, p, r, t, x”  ferqa sertîye û nermîye bibo kî) tayê çekûyî fênda jubînî ênê nûsnayene û vatene, hama cîya cîya maneyan der ê. Nînan ra Çekûyên Hemvenginî vajînê.

Vêşêrî biwane ... 0

Ap Haşim, juyêde ne kilmek ne kî derg bî. Pirnikçewt bî. Hînî bi serê zonî mordemî de qese kerdêne. Çekûyî fek ra kêm vecîyêne. Juyî ke cira çîyê pers bikerdêne, ne “Ya!” ne kî “Ney!” vatêne. Herme antêne we û vileyê xo hetê çepî ser hejnêne, sere tadêne.

Vêşêrî biwane ... 0

Hecî Evdila, Gimgim de bazirganêde namedar bî. Seba şîyena cenetî, çi ke lazim bî, kerdêne. Quran wendêne, nimaj kerdêne, roje guretêne… Hecî, kesêde dîndar, hama sextekar û kesxapanok bî.

Vêşêrî biwane ... 0

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version