Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

REXNEVÎN -1

  • Nûskar  Serdar Bedîrxan

Semedê pêşfikirîye/pêşqeneatî yewina yew mesela yena vatiş; mêrikêk seba karî muracatê Koç Holdîngî keno, tewir bi tewir mulaqatan ra vîyareno dima tewr peynî de vanî wa Wehbî Koç zî ey bivîno. Şamî de Wehbî Koç rey ra pîdîyayîş virazîno.

Wer yeno û namzedê ma bê tehmkerdişî sol gêno piroşaneno, Wehbî Koç zî bêke xo bidejno xo ca ra warzîno, mêrik vano: “Se bi?” O zî;“ti yew merdimo pêşfikirên î ke to hema werdê xo tehm nêkerdo ti sol gênî piroşanenî, ez merdimanê pêşfikirênan reyra nêxebitîna.”

Gelo gama şima na mesela eşnawiti eceb şima çi fikirîyay? Şima heq danî Wehbî Koçî? Ez vana qey keso pêşfikirên Wehbî Koç bi xo yo ke însanan dekeno tay qaliban mîyan, xo bi xo vano keso ke wina bikero wina cins yew merdim o, eke winî nêbikero no bêj yew merdim o. Mi gore meseleya ke ma qalê aye kerde leqeyê xowayîrê pêşfikirinbîyayişdir çin a. Çike merdim est o çîyo solin ra heskeno, sola werdî normal bo zî ey rê bêsol yeno. Çewo ke çîyo solin ra heskeno xo la desin de destê xo erzeno soldani. No yew to ameyîşo ke eleqeyê xo pêşfikirinbîyayişdir çin o. Hem aşxaneyanê umumîyan de her kes zano ke werd solin nêvirazîno.Hînî çi îcab keno ke merdim serey ray de tehm bikero. Coka merdim eşkeno wajo winî kerdiş nîşanî zanayîşî yo. Hem tehmê werdo ke sol reyde bigirîyo û werdo ke sol dima pirabişanîyayo yew nîyo. Eke patron namzedê ma keydê xo de meyman bikerdinî heqê ey estbi ke tehmkerdişî werdî tira bipawo. Kiraqali eke manê wazenî sey Wehbî Koçî wayîrê pêşfikirî bibî gama ma raştê yew hereketê nebaş amey gerek ma husno zen, yanî zenoweş, reyra tira biewnî, sebebê ey bipersî , sebeb bizanî ay hewa reaksiyon bimojnî.

Serdar Bedirxan

**

(Têkilê orîjînalê nûsî nêbime, ke wendoxî lehçeyanê kirmanckî bişanê têver  –K.Online)

 

Vûrnayena peyêne : Dişemei, 22 Çeloqij 2014 16:14

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version