Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Îdyomên Têdimeyî

  • Nûskar  Çeko kocadag

Kirmanckî de Tayê Îdyomên Têdimeyî/Têpeyî

Ziwan û edebîyatê ma de tayê çekûyî bi qalibêde weşveng têdime kunê bi kuye û tayê maneya xo ya bingehêne ra qedêrî, maneyêde bînê danê.

Ziwanê edebîyatî de nînan ra îdyom (deyim) vajînê. Nê vatene û maneyan de çîyêde balantox ê. Nimûne "adir û bizot" Îta de çekûya adirî xo ser ro çîyê, ê bizotî ki çîyê ya. Lê na qalib de maneya mecazî ya kesêde çêrî ya kî kesêde şerûdî û nêrehetî dana bi merdimî.

Çekûyên ke kunê na qalib, înan ra nifşê kî sînonîmê jubînî yê. Heto bîn ra kî, pîyagurenayena nê çekûyanê sînonîman vatene tayena şidênena û kena balante. Çekûyêde kirmanckîye, çekûyêde derekeye (xerîb) ya kî çekûyêde cayî ya hemmanedare gêna xo pey û virazînê. Nimûne "xerîb û dereke" îta de çekûya xerîbî erebkî ra gêrîya û çekûya derekeyî kî kirmanckî bi xo ya. Her di çekûyî hemmanedar ê.

Min cêr de, lêweyê qalibên ke miletî mîyan de vacînê, ê bîn kî kerdî bi rêz.

 Çeko Kocadag

 

aciz û bêzar                        ad û wad

adir û alewe                      adir û barut

adir û bizot                         adir û çîk

adir û du                             adir û kilawine

adir û kile                            adir û kul

adir û mewt                       adir û pêt

adir û şewat                      afkîn û mîraz

ah û zar                              ahîl û cahîl

aj û wij/uj                           ajne û ajneber

al û gewez                          al û vêr

alew û kile                          alî û gilêzî

amade û hazir                   ameyiş û nêameyiş

ameyiş û şîyiş                    amê û şî

anis û gawir                       aqil û fam

aqil û feraset                     aqil û heş

aqil û huner                       aqil û kemal

aqil û marîfet                    aqil û sewda

ar û edeb                            ar û heya

ar û namus                         ar û terbîye

ara û bera                           ara û şamî

araq û puxir                       ard û afkîn

ariste û areze                    ariste û zelal

amanc û hedef                 asan û rehet

aşiq û maşiq                      aşm û astare

aşm û roj                            aspar û peya

aste û poste                      avran û avrancî

aw û gavar                         aw û gulaw

aw û heyat                         aw û şarbet

aw û vaye                           aw û wer

awa û usil                           awî û bej

awir û nezer                      ax û eman

ax û kedere                       ax û kesere

ax û ox                                 ax û wax

ax û zar                            axa û axawet

axa û beg                            axa û xulam

axîn û hesrete                  axîn û kesere

axrî û aqubete                  ayb û ar

ayb û şerm                         aza û endam

azad û serbest                  azet û îkram

azet û xizmete                 …

 

bac û qançur                    

bac û xerac                        bahr û dengiz

bahr û derya                     bahs û xeber

bak û dake                         bal û balkêş

bal û bejne                        bar û bargiranîye

bar û barpişt                      bar û barxane

bar û serbar                       baş û delal

baş û rind                           bask û qanat

baw û bira                          bax û baxçe

bax û bostan                     bax û rez

baz û masulkeyî                  bazar û çarşî

bazî bi bazî                         bazî û bazin

bê ar û edeb                     bê edeb û şeref

bê gere û gazîn                bê hay û huy

bê hay û xebîr                  bê hed û bêsîndor

bê hed û hesab                  bê isn û cisn

bê qal û qir                         bê qedr û qîmet

bê qedr û sedr                 bê rîmet û qîret

bê ser û pay                      bê ser û pêy

bê tam û ekr                     bê veng û vaj

bêbav û tirtire                  bêbext û qelaş

bêdar û ber                       bêdaw û doz

bedew û tîlal                     bêedeb û bêşerm

bêhêz û bêqewete             bej û awî

bej û derya                        bêjing û bêjingber

bejn û bale                        bêkes û bêwayir

bêl û kêrîye                       bela û qida

belek û xelek                    belengaz û hêjar

belengaz û nêzan            bêlu û dîyar

bêlu û kifş                          bênan û axwe

bênan û dan                      bend û kend

bend û sêne                      bengî û hes

bêqeyd û quyde              ber û best

berdiş û verdiş                 beredaye û weyl

bêrî û bêristan                  bêrî û bêrîwane

bêrîmet û qîmet              Bê ro û bê can

bertîl û bac                         bêrumet û bêqîmet

berz û nizm                        bêser û bere

beş û beşdar                     beşer û însan

bêşik û bêguman            bêşit û bêpîr

best û qemet                    bestnayiş û qemetnayiş

bêter û alawete                  bêver û bêpêy

bext û bêbext                  bext û îqbal

bext û îqrar                        bext û mirad

bext û qeder                     bext û rext

bext û soz                          bext û text

bext û wîjdan                   bêz û bêzar

bêzar û bêzon                  bi dar û ber

bi heş û fam                      bi heş û zana

bi kaş û kuş                        bi mal û can

bi qeyd û quyd                 bi qeyd û şert

bi şert û surt                      bi xêr û bêr

bi xêr û şahîye                  bi xêr û weşîye

bi zere û can                      bibo û mebo

bike û bivîne                     bilur û bilurwan

bilur û mey                        bimbarek û fîraz

bin û ser                           binçeng û serçeng

bir û birik                            birc û qesr

bire û qerar                       birek û zixar

birîn û dirbete                  biroş û quşxane

bi şew û roj                        bisk û gilangî

bisk û pulî                           bisk û tuncik

bîyen û nêbîyene            biz û mîye

bizek û bizewan               bo û gemarî

bo û pixe                            boçik û doçik

bom û budela                   bom û selexane

boş û betal                         bover û naver

boxe û boxeçor                   boxe û manga

boye û reng                       bul û kuz

buz û cemed                     ...

 

ca bi ca                                 ca û cile

ca û mekan                        ca û miqam

ca û sitar                             ca û war

cacim û gelte                     cahîl û cuhil

çal û çul                               çalim û galim

cam û camêkan                    cam û şuşe

camêrd û qelsecamêrd         çamur û herîye

çamur û heze                    can û gan

can û goşt                           can û mal

çar û çur                            çarewêl û çarmedor

çarnalkî û partavkî               çaxil û çuxil

çaxil û qum                        çay û çaydang

çay û çayxane                   çayîr û çîmen

çêber û şêmige                   çeber û pençere

cefa û zarzune                  çek û sîla

çêl û çuk                              çeleng û tîtal

çeleng û keleş                  celxe bi celxe

çem û awe                         cem û cemat

cem û dan                          çem û pird

çem û robar                       çend û çend

ceng û cengawer             cênî û camêrd

çep û çolax                         çep û rast

çeper û kozik                    çêr û baqil

çêr û camêrd                     cêr û cor

çêr û hêgin                         çêr û jîhat

çêr û palewan                   çêr û şêr

çere û çîmen                     çerx û dewran

çerx û felek                       çet û rayî

cew û korek                      cewr û cefa

çewt û şaş                        çi û çi

çî û mî                              cî û rixe

çiç û çiçik                          cîger û kezebe

çîk û çîkele                         çikot û dexes

cil û belg                             cil û ca

cil û corî                             çîl û qerqaş

çîl û sipî                              çil û vil

çîl û vîl                               çilek û sersêlik

çilek û vêreher                    çilk û dilope

çilm û kezax                       çilm û zux

çim û awir                           çim û burîye

cim û celat                          çim û rî

çim û tîrake                        çim û zere

cin û cinawir                      cin û cindar

çing û ring                           çîr û vîr

cirm û cuyab                      çirt û pirt

çirt û virt                             çirtik û çirtan

çirusk û bereq                     çît û çeper

cit û cobar                          çît û kitane

cit û nîre                              çît û perda

cîwan û rihal                      çiz û viz

çîz û vîz                             çok û zanî

çol û bîyar                           çol û çolistan

çol û deşt                            çol û yaban

coleg û moreba                   com û comerd

çoros û çorosîye                 çoros û derg

çort û qebe                        çu û çogane

çu û wişîr                            çur û kej

 

 

da û girot

dak û bak                          dam û deke

dar û dargur                      dar û daristan

dar û darpişt                      dar û dezge

dar û dîdar                         dar û vaş

daru û budax                     daru û derman

daw û dawaz                     daw û doz

dawil û zirna                      dax û axîn

dax û hesret                      dayiş û girotiş

dayox û girotox                   deber û dîlig

dej û jan                             dek û dafike

dêk û dapîr                        dek û dibare

dek û dolab                       dêl û bîjî

del û gurce                         delal û çêr

delal û torin                       dem û çax

dem û dewran                   dêm û duz

dem û taw                         dem û wade

dem û waxt                       dem û zeman

dên û bar                            dên û dun

denayiş û ronayiş               der û ber

der û cîran                          der û dengiz

der û dêvî                           der û dorme

derb û çewr                       derd û azar

derd û bela                        derd û daru

derd û dax                         derd û derman

derd û elem                      derd û hêş

derd û keder                     derd û qotik

dere û derxure                  dereke û xerîb

derg û çoros                      derg û dila

derg û kilm                         derya û dengiz

deşt û berîye                    deşt û ko

dest bi dest                       dest û bask

dest û bazî/bozî                  dest û bêçikî

dest û harme                    dest û lam

dest û lep/lap                   dest û lingî

dest û miste                      dest û nenig

dest û pa                            dest û payî

dest û penc                       dest û pençe

dest û pî                          destmal û pêşkîre

dew û dewij                      dew û mazra

dewr û dewran                    dewr û zeman

dezge û dexîre                 dezge û dikan

dîk û keleşîr                       dîlig û deber

dîn û dewlete                   dîn û dîyanet

dîn û îman                          dinya û alem

diruf û şikil                         dîwan û dîwanxane

dîwan û huzbar                   dîwan û mislet

dîyar û kifş                         do û mast

do û rewike                       dol û dunda

doman û mindal                dor û dorik

dor û dormare                  doş û mîyandoş

doş û qolincî                      dost û heval

doz û dawa                        dua û bedua

dunda û ewlad                 dur û nêzdî

duyin û kizikin                   duz û rast

 

edeb û terbîya

edeb û usil                         eks û ters

êl û alem                             êl û êlbeg

êl û eşîre                             êl û wêrete

êm û alef                            eman û eleman

emir û ferman                    emr û heyat

êr û ewliya                         erş û asmên

erş û ela                              erzan û baha

eşîr û hezbete                  eşq û heyecan

eşq û kêf                            eşq û mobet

esl û ced                             evd û beşer

evd û însan                        ewlad û tewlad

eyam û hewa                     eyan û beyan

ezab û cefa                        ezab û zarzune

ezîz û şîrîn                          ...

 

fal û falbaz                         fal û faldar

fal û ful                              fam û feraset

fam û heş                           fek û didanî

fek û lewî                           fek û zere

fêl û fêlnas                         fêl û fend

fêl û fort                             fêl û nêt

fen û fut                             fend û fesal

fend û hîle                         feqîr û belengaz

feqîr û fiqare                     feqîr û hêjar

feqîr û hêsîr                       feqîr û jar

fere û fol                           ferman û fermandar

ferq û cîya                          ferq û cîyayîye

feryad û fîgan                   fîgan û nalîne

fikr û raman                       filan û bêvan

fir û qudim                         fir û teqete

firaq û fol                            fîrar û qaçax

fîrar û qaçxun                   fîraz û bimbarek

fîraz û serfîraz                   fîxan û nalîye

fort û laf                              …

 

ga û gamêş                        ga û gaxur

galim û êrîş                        gam bi game

gavar û vaye                      gawan û şuyane

gawir û file                         gazî û heware

gazin û lome                      gef û gep

gef û gufî                            gef û sond

gêj û bom                           gêj û lal

gêj û şewş                          gêj û tewtewe

gênc û rihal                        gend û gemarî

ger û cewlan                     germ û nerm

germ û serd                       gere û gazîn

geşt û cewlan                   geşt û seyran

gewende û sersêlik            gewende û zigurt

gezo û mezo                     gij û gilor

gîl û şafir                           gilgil û lazut

gilor û gilover                    gilor û qanqol

gir û cir                             gir û gilor

giran û giranêr                  girmî û nalîye

girmîn û nalîne                  girotiş û raverdayiş

girs û hurdî                        gişt û giştare

goçîn û şimondî                   goger û maran

goger û teker                    golik û golikwan

gonî û gonîşerî                  gonî û rêm

gor û goristan                   gor û kelhor

gorî û qurban                    gorn û mezele

goş û goşare                      goş û kerike

goşt û aste                         goşt û nenig

guhan û guwan                   gul û çîçeg

gul û gewer                       gul û gulbang

gul û gulbend                    gul û gulistan

gul û sosin                          gul û vaş

gulaw û anber                  gulik û rişî

guwan û guwandil                          ...

 

hacet û hucetî                  hacuc û macuc

hal bi hal                         hal û hewal/ehwal

hal û kar                          hal û qal

hal û qotik                         hal û usil

har û hov                          har û xêx

hard û asmên                   harme û doşî

haşt û miradiş                   haştî û azadîye

hawt û heşte                    hay û heş

hay û huy                         haybro û şemate

hazir û amade                   hazir û nazir

hecêt û hucêt                   hêdî û giran

hêf û mixabin                   hêf û qesas

hêga û şuve                       hêket û weqete

helal û weş                        helan û heware

heliz û zivrik                       helm û puxur

heng û hengazî                 heq û hesab

heq û huqiq                       her û bar

her û canş                         her û çarpe

her û ga                            herd û asmên

hêrînayiş û rotiş                herme û doşî

hêrs û kîn                           hêrs û rik

hes û sîn                             hesab û kitab

heş û aqil                            hêş û dej

heş û hay                            hêş û jan

hêsîr û pepug                    heval û hogir

hêvî û nîyaz                       hêvî û omede

hêvî û waz                          hewa û eyam

hewar û gazîye                  hewar û helane

hewce û lazim                   hewn û xeyal

heyran û gorî                    heyran û qurban

hez û hezazî                      hêç û puç

him û gim                           hîm û rike

hîm û temel                       hîqîn û tîqîn

hîr û bereket                     hirqîn û pirqîne

hît û zuya                         hizur û pizur

hop û hazir                         horî û melekî

hors û kakuç                      hozor û xarzan

huçik û bazin                     huçik û puçik

hur û gir                              hûrak û torzîn

hurmet û rêz                     huşk û hol

huşk û muşk                      huşk û terik

huy û zengen                    ...

 

îd û rewşane                     îlm û îrfan

 

jahr û axu

jan û jun                           jar û hêjar

jar û kelax                         jar û pêrîşan

jeng û gemarî                    jeng û jengarî

jeng û kere                        jîhat û çêr

ju bi ju                  ...

 

kafir û bisulman               kafir û file

kal û baw                        kal û pîr

kalek û kîşte                   kan û newe

kar û bar                          kar û debere

kar û gure                       kar û qezenc

kar û şixul                       kar û zerar

karker û citkar                  karker û reşber

kaş û kuş                         kaş û verkaş

kavir û hogêç                    kaw û kibar

kax û kavil                        kay û kuy

ked û emeg                       keder û ilahî

kêf û eşq                          kêf û govende

kêf û şayî                          kêf û sobet

kej û bor                            kej û zerik

kel û kut                           kêlek û gemîyî

kelpîç û talte                     kemer û dar

kemer û kuç                      kemer û xirx

kend û bend                     kend û kendal

kerm û kêj                         ker û gêj

kere û kuç                          kert û kemer

kertik û kurtik                   kes û kus

kesa û kusa                       keser û axîne

kesk û sur                         kesk û zerd

kezeb û cîgere                  kifş û dîyar

kil û kildang                        kilam û lawike

kîn û kîndar                        kîn û rikdar

kinc û kisvet                      kinc û kolî

kinkor û mircor                 kirmanc û kirdas

kirmanc û kirmancîye          kirmanc û kurmanc

kir û kot                               kirtik û mirtik

kişt û berd                          kîşt û kaleke

kîşt û kenarî                       kîşt û kobe

kit û çift                               ko û banî

koç û bar                             koç û koçber

kok û ferman                    kok û tamar

kokim û kal                        kole û koledar

konî û tuj                            kor û keçel

kor û ker                             kor û kotî

kor û poşman                   kor û seqet

koşk û seray                      kovar û pirtûk

koz û kulfet                       kuç û kemer

kuç û zuzaq                        kud û kirêj

kud û kung                         kufik û mijike

kufkin û mijikin                 kul û dej

kul û derd                           kul û jan

kul û keder                        kul û kesere

kul û rêşî                             kuleng û helbe

kund û pû                           kur û kir

kurd û kurdistan               kut û kelkut

kutik û gelbaz                   kutik û hamîş

kutik û kutikbaw              kuz û bul

kuze û kuzewan              …

 

la û lakilame                      laf û gef

laj û çêna                            laj û pî

laj û torn                             lal û ker

laser û law                          laş û cendek

laş û qalib                           laş û term

law û laser                          law û lehî

lawik û kilame                   lebat û tebat

lehî û herîye                      lehî û lasêr

lehî û law                            lej û ceng

lej û şîn                            lêl û xemam

lep û lepik                          leq û yarenîye

lerz û hozor                       lerz û recef

letik û lutik                         lew û pirnikî

lew û pirnose                    lez û bez

linc û çamurî                      liv û livwan

lod û garike                        lod û qilaxî

lok û deve                          lom û gazîn

lom û qirase                      lor û gor

lort û zengîn                      …

 

ma û çêneke                     ma û laj

ma û nêrî                           ma û pî

maç û paçî                        mahf û heşir

mal û can                           mal û dawar

mal û gayî                         mal û hal

mal û hêga                         mal û malbate

mal û maş                         mal û melal

mal û milk                           mal û père

mal û rewşe                      mal û risq

mal û xezna                       mar û juje

mar û milawin                   maran û moze

mase û marmase               mat û melul

mat û metal                       mêl û çewt

menden û nêmendene         merd û merdane

merde û cande                merg û çere

merg û hêga                      merg û hînî

mêrik û cinîke                   meser û pêûpar

meser û qedîm                 mêş û marî

mêş û mozî                        meşref û şerbik

mexel û mexeloke            meyît û ceneza

mezg û aqil                        mî û belendîre

miftî û qazî                         mij û duman

mij û duxan                       mij û xemam

mijik û kufike                    milk û maş

mîr û hakim                       mîrat û mîras

mirik  û kerce                    mirik û hacuc

mişk û mar                         mişt û çenge

misk û mewer                  mist û dest

mix û bizmar                     mixara û eskefte

mîyan û mavên                  mîyan û mîyançe

mîyan û mîyançî               mîyan û werte

mîyaz û pîyaz                    mor û ber

mora û mircane                  mordem û beşer

mur û hesud                     mûr û şerûd

 

nahet û dohet

nal û bizmar                       nal û mix

nal û nalbend                    nalî û girmîye

nam û nîşan                       namus û qêret

nan û awe                          nan û do

nan û pîyaz                        nan û sole

nan û toraq                        narî û dorî

nas û dost                          nat û dot

naver û bover                   naz û nazdar

naz û nazik                         naz û tîzî

naz û xaz                           nazik û nazdar

nêçîr û nêçîrwan               nega û dîlege

nême û nêmecet               nême û nêmela

nêrî û mayî                         nerm û huşk

nerm û tat                          nesîb û qismet

nêt û nîyaz                         nexş û nîgar

nik û newe                         nip û newe

nivis û niviskar                  nivişt û hemayîl

nûr û cemal                       nûr û nezer

 

omed û hêvîye

 

pag û xopan

pale û palewan                palewan û çêr

pan û gilor                          pançe û deling

parçe bi parçe                   pars û purs

parsek û pursek                 paşa û puşa

pay û text                        pê û par

pejn û veng                       pel û mel

pel û puş                          pel û velg

per û bask                          per û payî

perç û dawil                       perç û puf

pere û rişvet                     pêş û pêşkêş

pêşe û huner                     pêşe û pêşekar

pesn û berede                   pesn û forte

pêt û zexm                        pêûpar û meser

pêy û ver                          pî û bira

pî û kalik                           pî û laj

pîg û page                          pîl û çeleng

pîl û girs                            pil û purt

pîl û qic                              pîl û vîç

pîn û çutma                       pîn û pol

pînc û pûşt                         pîp û pindof

pîr û kal                               pîr û pak

pîr û rayber                        pirç û muye

pirç û peşme                     pirqîn û teqîn

pis û çurig                           pis û puç

pokîyaye û rabajîyaye          pol û pîne

pol û pîstik                         pol û purt

por û porçik                       por û poşman

por û purçik                       por û tuncik

pot û palas                         potik û motik

pûç û tal                            pûf û perç

pûk û xedeb                      pûl û biskî

pûl û pere                          pûl û pergal

pûl û purtî                          pûlig û pergal

pûrt û pel                           pûş û palaxe

pûşt û pînc                         pûşt û qaleş

 

qab û qalik

qab û qecax                       qaçax û firar

qafil û qaşil                         qal û bela

qal û hal                             qal û qir

qal û qirş                             qalinc û darîye

qam û qamet                      qamçî û xarzan

qanqol û gilor                      qar û bela

qar û dej                             qar û derd

qar û gir                            qar û qarkêş

qar û qir                              qar û qotik

qar û qur                           qar û zamet

qarç û qurç                         qasid û mîyançî

qat bi qat                            qayîş û nîre

qaz û quling                       qeder û bext

qedr û qîmet                     qedr û rîmet

qefel û hefel                     qefş û qevde

qelb û zerî                          qelem û deftere

qelem û pênuse                 qenter û qunter

qêr û hewar                      qer û qemer

qer û sipî                             qer û sîya

qerar û bire                       qere û pere

qêret û qêretkar                qese û quse

qest û qerez                      qet û qut

qetik û qutik                      qetl û qutl

qevçil û pilar                      qewîn û pêt

qewîn û saxlem                   qewl û qerar

qewl û qîrar                       qewl û werz

qeyd û bend                     qeyd û quyd

qeyd û şert                        qeyde û quyde

qeza û bela                        qeza û qeder

qic û pîl                             qida û bela

qila û vila                           qilêr û pixe

qin û sare                           qînyat û bawerîye

qir û cir                             qîr û qetran

qîrîn û hewar                    qirş û qal

qîş û vîş                            qismet û nesîb

qismet û nesîb                 qoç û îstrî

qol û cerge                         qom û cîran

qom û homete                 qom û qebîla

qoq û doq                          qoq û quq

qor bi qor                           qotik û qarnasî

qudim û fir                         qudim û teqete

qul û benî                           qulp û çeple

qûm û çaxil                        qûm û xîz

qur û vaş                           qûrban û heyran

qurvet û geweze   …

 

ra û dirbî                            ra û olaxe

ra û raywan                       ra û rêçî

ra û tevdîr                          ram û kerem

raşt û dêlmaşt                   raşt û çep

raşt û çewt                         raşt û dirist

ravaşte û ronişte               reben û jar

rêç û raye                           rêç û riçal

rêç û ruç                              red û înkar

rehet û asan                      rêk û pêk

rêm û gonî                         reng û bengz

reng û rî                              reng û veng

rep û rast                            rep û tep

repî û şîrpîne                      req û rut

req û teq                            reqîn û şîrqîne

rês û têle                            resen û şerît

rew û herê                         rewş û hal

rewş û pergal                     rey û şope

rêz bi rêz                             rez û baxçe

rêz û dexîre                       rez û esl

rêz û hurmet                     rezîl û rîsîya

rezîl û risva                         rî û astar

rî û huzbar                          rî û pêy

rî û rîçîk                             rica û minete

rica û nega                         rihal û xama

rîmet û qîmet                    rind û bedew

rind û delal                         rind û xirab

rip û rast                             rip û repal

rişêş û şîlîye                       rîye û vîjike

rîyekar û rîsva                     ro û can

roje û nimaj                       rojhelat û rojawan

rojname û kovar                ron û non

roşt û zelal                        rotiş û girotiş

rotox û girotox                  ruçik û sîma

rumet û qîmet                   rût û repal

rût û şilt                            rût û tazî

rût û viran                        rût û warway

 

sa û mûrîye

sa û sor                              saf û temîz

salix û sulix                         sare û çim

sare û qine                         sare û xaşi

sax û selîm                         sax û silamet

saz û awaz                          saz û dawil

saz û mey                           saz û sazbend

saz û temur                       saz û zirna

sebr û sebat                      sebr û silamet

sebr û tebat                      sedr û sebr

selam û dua                       selam û kelam

semt û delal                      sêne û bend

sêne û virade                    ser û bin

ser û binik                          ser û çimî

ser û goşî                          ser û pa

ser û payî                           ser û pêy

ser û qine                           ser û sebeb

ser û serdar                       ser û sermîyan

ser û sîma                           ser û ver

serbest û azad                   serd û germ

serd û puk                          serdin û germin

serecêr û serecor                sereqot û warway

sermîyan û sermîyandar        ser û zeman

sê û sipîndî                         sewal û sedeqa

sêwî û bêwayir                 sêwî û êtim

sêwî û sêyî                         sêwî û sipîndî

sêwî û vileçewt                   sewkî û sedir

sewz û kesk                       sêyr û sefer

seyran û cewlan              sîfet û ruçik

sigum û sîfet                     sihud û şans

sil û rixe                            sil û silevêre

silsile û zilzile                     sîma û sîfet

sip û serdin                        sîr û pîyaz

sir û serma                         sist û pist

sivtik û barî                        sîya û sipî

sîya û sote                          sobet û xoşeber

sole û soledang                    sond û îqrar

sond û peyman                     soran û gor

sorgî û suwal                     sosret û kepeze

sosret û oyîn                     soz û bext

soz û bire                            soz û peyman

soz û qewl                          suc û guna

suc û qebat                        sur û bor

sur û germ                         sur û gewez

sur û kur                             sur û seqem

sutal û gewende                suye û orozî

 

şa û fîraz

şa û paşa                         şahîd û şuhid

şal û şalwar                       şal û şapik

şalag û boxça                    şalul û bilbil

şam û şekir                        şan û şeref

şan û şîn                           şan û şodir

şans û sihud                      şans û tale

şanş û suhud                     şar û şaristan

şar û temezîye                   şaş û peşaş

şaş û takêş                       şax û dax

şax û lizge                          şekir û şarbet

şelik û pelik                        şên û ava

şên û şa                            şêr û çêr

şer û şerûd                        şêr û werşeng

şerbet û şekir                   şerm û heya

şerpeze û pêrîşan              şert û qeyde

şert û şurt                        şew û peşewe

şew û roje                          şewl û şemal

şewq û şemal                   şewr û mişewre

şewş û peşaş                    şêx û mele

şêx û seyîd                        şik û elam

şik û guman                       şik û şife

şikl û awa                           şilî û şepelî

şilî û şilope                         şimond û goçîne

şîn û berbîş                        şîn û şayî

şîn û şîwan                         şîn û şîwar

şîrîn û şekir                        şîrîn û şerbet

şîrqî û girmîye                   şîrqî û nalîye

şit û herîş                           şit û şekir

şîwar û vileçewt               şop û dolime

şur û mertal                       şur û şimşêr

şuv û filane                        şuv û hêga

şuv û muvî  …

 

ta û lerz                           ta û nêweşîye

tac û text                         tahl û şîrîn

tahl û tirş                          tahl û tuj

tal û betal                          tal û taxir

talib û rayber                    talim û terbîya

tam û boye                        tam û ekr

tar û mar                           tar û tur

tarî û roştî                         tarî û zulmatî

taw û zeman                     tawin û axu/axwî

tawin û jahr                       tawr û cesaret

tawr û tepere                   teberik û çiralix

tef û duman                      tek û çift

tek û teyna                        tek û tuk

teker û goger                    têl û derzîne

têl û rês                           tên û rewa

ten û tenya                       teng û bend

teng û taloke                    teng û tarî

tep û rep                           tep û teze

teq û req                          teq û teq

teqez û tuqez                   ter û teze

tere û ture                         term û cendek

tern û cîwan                      tern û huşk

tern û rihal                         ters û xof

terş û mal                           terş û talan

tersonek û berbonek             têser û têbin

tevdîr û tidarek                    têver û têpêy

text û bext                         teyr û tebur

teyr û tur                            tik û tenya

tîke û tuke                         tingîn û ringîn

tip û tal                                tir û fisî

tîr û kevan                          tir û torc

tîr û xonça                          tiral û gewende

tirb û gorne/gore                 tirk û tat

tîrk û tîrkewan                   tirk û tirkmen

tiro û viro                            tirs û kalme

tirş û tahl                            tîtal û çeleng

tîtal û keleş                        îta û uca

tol û hêf                              tol û qesas

top û gilover                      top û tifang

torc û tir                              torzîn û hurak

toz û duman                      toz û duxan

toz û gemar                       tuncik û biskî

tung û tarî                          tut û rût

                              

usil û awa                           uca û naca

 

va û gavar                           va û pukeleke

va û şilîye                            va û vabulisk

va û vagêr                          va û vahoz

va û varane                        va û vartiş

va û virike                           vakur û vaşur

var û şilîye                          var û varane

varek û mîye                      vaş û palaxe

vaş û velg                          vaşturî û qalince

vaşûr û vakûr                    velg û vaş

veng û awaz                      veng û qîrîne

veng û reng                       veng û sewda

veng û vaj                          ver û pêy

ver û piştî                           ver û verepêy

verdest û serdest               verecêr û verecor

verg û heş                          vernîye û pêynîye

vêşan û têşan                   veyv û berbîye

veyv û vistrîye                  veyv û zama

vilênçik û serecêr               virade û sêne

viran û şilt                         vîrî û bawerîye

vît û bel                           vosn û beran

 

wa û bira

wad û qîrar                       wak û make

waxt û bêwaxt                 waxt û taw

wel û pixe                         wel û weledange

wer û ber                         wêran û xopan

werte û kobe                    werz û şert

weş û nêweş                    weş û rind

weş û war                         weşî û silametîye

weyl û beredaye                weza û kelax

wişîr û çu                         wişîr û xarzan

 

xag û xam                          

xal û wereza                      xal û xil

xal û xirt                           xalî û doşirma

xalî û xalîçe                      xam û xas

xan û hemam                   xan û xanedan

xanim û xatun                  xap û kindir

xas û qutnî                      xav û cêserkewte

xav û sist                         xax û oyîn

xax û rîsva                         xaz û bazî

xaz û xuz                           xebatkar û lebatkar

xedar û çetin                     xedar û giran

xefîya û sîxur                    xelat û celat

xem û derd                        xem û telaş

xem û xeyal                       xeml û tîtik

xeml û xişir                        xêr û bêr

xêr û bereket                   xêr û silamet

xêr û weşîye                     xêr û xêrat

xerac û bac                        xerc û xerac

xêret û namûs                  xerîb û dereke

xerîb û pêşe                      xêx û bom

xêx û dawar                      xêx û har

xêx û hov                         xeyr û xerîb

xil û xar                            xip û xalî

xir û cir                              xir û xalî

xirab û delal                       xirab û rind

xirb û dirbe                        xirêf û risin

xîret û namûs                    xirm û girm

xirom û tapole                   xişm û afate

xişm û bêtere                    xism û wêretî

xizmet û azete                  xo bi xo

xort û azebî                       xort û rihal

xort û xama                       xoş û bêş

xoş û meyxoş                    xu û xuset

xulam û ulam                    xulam û xizmetkar

xurt û qelew   ...

 

yar û neyar                        yazî û ture

yaz û boz   

yaz û yaban                      

yew bi yew

 

zad û nan                       zad û qatix                        

zaf û şenik                      zalim û kafir

zalim û zarzunkar            zama û veyve

zana û xeşîm                   zana û zuna

zar û zarave                    zar û ziwan

zar û zon                         zar û zor

zarî û heware                    zarî û zîbîye

zart û zurt                       zarzun û cefa

zav û zêç                        zawt û zunî

zebanî û remanî                zêde û kêm

zel û zul                          zem û dem

zên û zengû                     zend û bazî

zend û bend                     zend û zendik

zengen û huy                    zengîn û dewletî

zengîn û maldar                zer û pişkî

zerar û kare                       zerar û zîyan

zerd û çeqer                      zerd û şima

zerd û zergun                   zerd û zimlaq

zere û can                          zere û pîze

zere û teber                      zere û vatene

zereşa û fîraz                    zereweş û zereşa

zerî û pişike                       zern û sêm

zewnc û çift                       zewq û sefa

zexel û zuxel                      zexm û saxlem

zîb û zîwar                          zibl û zibale

zigûrt û gewende               zilb û zibare

zimag û zime                      zime û zimag

zirt û pirt                             zirt û zirteboz

zit û bilit                              zixar û birek

zîyan û zunî                        zîyar û dîyarî

zor û cebir                          zor û zorbaz

zorkar û zarzunkar              zup û zuya

zur û bêbexte                    zur û bêtere

zur û kire                            zur û zureker

zurbe û naxire                    zur û şaş

Vûrnayena peyêne : Pancpşeme, 07 Nîsane 2016 22:58

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version