Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Alik û Palewanê

  • Nûskar  M.Seyitailioglu

Rojê Zeynel axa û xulamê xo şonê bi Erzirûm. Meydanêde girs de şar amo pêser, kêf û yarenîye der ê. Kes hayrê verê kesî nîyo. Zeynel axa aspar, Aliko xulam kî peya yo. Silam danê ci, şemate û haybiro ra kes silamê înan nêgêno ra.

Werte ra çiman erzenê re ci, vînenê ke di kesî erzîyê re jubînî, jubînî heşir kerdo, hurdmîna araq û puxirî de bîyê sîya.

Alik, gêreno re axayê xo, vano:

-Nênê keko, neyî se kenê?

Zeynel axa wano:

-Neyî palewan ê. Gulaşê cênê. Kamî kam eşt hard, o beno serpalewan, zern û sêman kenê eyî ver ra.

Alik na vatena ser ro terewîno/fikirîno, ‘Ez nînan ra hewl û jîhatî ya! Nînan mîyan de yewinî de xo bicerebnî.’

Alik şono, verê axayê xo de beno tîk:

-Keko mi rê musade biwaze, ez kî gulaşe cêno.

Zeynel axa bi rica û dexalet Alikî rê musadê gêno, Alik vecîno mînder. Rêqîbê eyî êno mînderî ser, keno haybiro û axirşer.

Alik cêreno re axayê xo, vano:

-Keko, no her çi zireno, wa êndî biêro.

Palewan êno dest erzeno re vile, herme û doşan. Alik se ke beno reqîbê xo ro, xo ver de nano ro. Na gulaşa nîya kilme ra kes çîyê fam nêkeno.

Reyêna kenê newe. Alikî rê reqîbî qet damîş nêbenê. Ê diyîne jî kundir kî xo ver de nano ro. Şar destan dano pêro, bi Alikî şa benê; zern û sem kenê ver ra.

 

(Akman Gedik)

 

Vûrnayena peyêne : Şeme, 27 Çeloqij 2014 09:10
Nê kategorî ra ê bînî: Alik û arêyê dewe »

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version