Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Alik û arêyê dewe

  • Nûskar  M.Seyitailioglu

Xelefê wisarî yo. Her het awe , şîlîyê û şepelîye, limelima awe û lasêrî ya. Cîran/embîryan nêreseno kêyê cîranî.

Avranê kêyê Memed Welî qedîyo. Heb xizê de zaf o. Nêyî hebî xize ra vejenê ke berê bi arê. Şeş deboyê heb kenê bi gale, fekê eyî bi şimondî derzenê, darenê re piştîya herî, kuwnê re raya arêyî ser.

Demo ke resenê verê arêyî ,nîya danê ke çî nîya bidê çemê verê arêyî gino de. Piling pira derbaz nêbeno. Xof kuwno zereyê înan, bêmecal manêne. Nat û bota xecêlînê lê çare nêvînenê. Destanê xo kenê xo ver ra û çareserîya problemî ser ro fikrînê/terewînê.

 Edi na bêkêsîye de Alik înan de vêjîno. Zereyê Alikî, bêmecalîye û bêkêsîya înan rê vêşeno. Huçikanê xo şemerneno wê, bi şapikan û puçan qelêbîno awe. Here teba gale û şeş deboyê heb keno virana xo, û çem ra derbazç boverî keno. Domanê Memed Welî, Alikî re benê duaçî. Alik, kuwno re raye, şono.

Domanê Memed Welî, hebî kenê arêye ro, rênê ra. Ardanê xo bene kê, nan pojenê wenê.

Vûrnayena peyêne : Êne, 15 Hezîrane 2012 19:11

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version