Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Alik û dewejine

  • Nûskar  M.Seyitailioglu

Riqoşa cinîya Alikî , heroj heroj der û bacanê kêyê xo şuna, kena pak. Gureyê xo dana are. Lojine de wela adirî birnena ra, kuçikan nana ro, kolîyan şanena pê û adir kena we.

Wisarî û hamnanî ra dime amadeyîya zimistanî vînena. Lê gere semedê şutêna kinc û kolan sabûn amade bikero. Lê o taw kîle û kinkor ra sabûn amêne viraştene.

Riqoşe, xelefê wisarî de kinkor ardo, kerdo huşk ke cira sabûn bivirazo. Ravê kinkor vêşnena, kena wele. Wela kinkorî kena qabêde hîra, dime kena qabê wele û vilêşnena ro. Wela kinkorî zereyê ronê dimeyî de fênda dewejine têv dana, pojena. Aye qabêde hîra de kena vila, henî caverdana. Demê ra tepîya ke te de bî huşk, bi kardî qalib qalib birnena, kena sabûn.

Riqoşe, nê gureyê xo ra dime şona bi kêyê cîranan.

Alik êno kê, nata bota nîya dano, Riqoşe çîn a. Verê xo çarneno bi kulînde. Nîya dano ke çi nîyado sênîya sifireyî de dewejine est a. Alik xo zeft nêkeno. Linge şaneno ver û dewejine weno, xelesneno. Dest keno fêkê xo ra, vêjîno teber. Vîneno ke Riqoşe hawa ver bi kêyî êna. Veng dano, vano:

-Nênê erê Riqoş heq dest û payanê to de bo. To a dewejine çiqas weş pota .

Riqoşe vana:

-Alik Alik kêyê to bivêşo, to a werde? A kinkor ra amebî viraştene. Koranîya sîyaye, to werde, xelesnê?

Alik peyê kortika xo kineno, şaneno bi raye, şono.

---------

Dewejine: Tortê ronê keleyî û ardan ra virazîna.

Vûrnayena peyêne : Êne, 15 Hezîrane 2012 19:13
Nê kategorî ra ê bînî: « Alik û arêyê dewe

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version