Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Roportaj (4)

Wendoxên hêcayî,

Kejê Bêmal, birêz Felakettin Kakayi de edi bareyê dîn û bawerîya Kakaîyan de bi tirkî roportajêde balante viraşto. Roportaj kêyepela Dengê Kurdistanî de ame weşênayene. Ma sere da piro, ke roportaj edi Kirmanckî Online de kî biêro weşênayene. Sipas seba destûrê Kejê Bêmal û kêyepela Dengê Kurdistanî.

Kirmanckî Online

Vêşêrî biwane ... 0

Goreyê mi, no reportajo ke mi birêz Lerzan Jandîlî de viraşt, raştî kî zaf biqedr û qîmet bî. Se ke şima kî beşê reportajî yê juyîne de wend, barê zonê ma kirmanckî de zaf çîyên mûhimî ardê re zon. Beşê juyîne de şeher û qezayên ke tede kirmanckî, kimilkî, kirdkî êno qesêkerdene, şeher û qezayên ke tede Kirmancî cuyînê, qerarên ke konferrnsî de derheqê zonî de, derheqê dîyalektan û alfabete de amê guretene û mûhîmîya konferensî ser ro vindet bî.

Vêşêrî biwane ... 0

Se ke êno zanitene, nayê ra çend rojî ver edi Hewlêr de bi nameyê "Konferensê Zanistî yê Zonê Kurdî" ju konferens amê viraştene. Bêguman no konferens seba çareser kerdena  problemanê ziwanê Kurdî zaf gamêde muhîme bîye. Heyanî nika derheqê ziwanê ma Kirmanckî (Zazakî) de xêlê konferensî, semînarî, kombîyayişî amayî organîze kerdene.

Vêşêrî biwane ... 0

Wusênê Gestemerde: Her çîyî ra ravê, ez wazena ti kilmek xo ma rê bidê naskerdene.

Zahide: Nameyê mi Zahide Ergül, ez dewanê Gimgimî ra dewa Gomê Avdelan ra wa. Ez heyanî 5-6 sere dewe de menda. Yanê tayê şenik dewe êna mi vîrî. Gorê vatenanê pîyê mi, ma Dêrsim ra ameyîmê. Zonê ma zaf rindek o, û ez cira zaf hes kena. Ez wazena ke zonê xo naca kî qese bikerî. Çira qese mekerî? Zon, zonê mi no, ama kes nêverdano.

Vêşêrî biwane ... 1

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version