Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Dîn û bawerîye (4)

 

“Mînhacussunne”, yanî raya şerîetî ya ke pêxamberê ma tiro şîyo, no rîsale rê layiq amo dîyene.

Vêşêrî biwane ... 0

Pêxamberê ma Hz.Muhammedî (s.a.w.) hecê xo yê peyênî (êne, 9. Zîlhîcce) de, zewalî1ra dime, deveya xo Qaswa ser wenîşte, orteyê dola/gema Erafatî de vera 124 hezar muslumanan, hemeyê însanan rê wina/nîya xîtab kerd:

Vêşêrî biwane ... 0

Gelê waxto, ke ez cem û cematan ra, rewşan û îdîyan ra, veyve û govendan ra, şîn û şahîyanê welatî ra durî kewta. Çito ke mordem têşanîye dest bikewkerîyo we, ez kî henî bîya têşanê bera (adet) û kulturê şarê xo yê bindestî. Ê kewtê re mi vîrî, fênda bijika binadirî.

Vêşêrî biwane ... 1

Eke ti biwazê fam bikerê, alem de çîyên ke merdim nêşîkîno fam bikero, nê çekûyan...

Vêşêrî biwane ... 0

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version