Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Yarenî, meselokî û mîzahî (3)

Riqoşa cinîya Alikî , heroj heroj der û bacanê kêyê xo şuna, kena pak. Gureyê xo dana are. Lojine de wela adirî birnena ra, kuçikan nana ro, kolîyan şanena pê û adir kena we.

Vêşêrî biwane ... 0

Xelefê wisarî yo. Her het awe , şîlîyê û şepelîye, limelima awe û lasêrî ya. Cîran/embîryan nêreseno kêyê cîranî.

Vêşêrî biwane ... 0

Rojê Zeynel axa û xulamê xo şonê bi Erzirûm. Meydanêde girs de şar amo pêser, kêf û yarenîye der ê. Kes hayrê verê kesî nîyo. Zeynel axa aspar, Aliko xulam kî peya yo. Silam danê ci, şemate û haybiro ra kes silamê înan nêgêno ra.

Vêşêrî biwane ... 0

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version