Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Roja Cinîyan ê Cîhanî ya kî Roja Cinîyanê Kedkaran ê Cîhanî ya ke her sere 8.Adare/Martî de êna fîrazkerdene, hetê Netewên Yewbîyeyî ra seba cinîyan fênda rojêde mîyanneteweyî ya bidestfîştena heqanê sîyasî, sosyalî û ekonomîkî ama rabirnayene.

Vêşêrî biwane ... 0

Ma bi nê gureyî hînî cat kerd ke têmîyanîya tenê meyweyan sereraşt bikerîme.

 

Vêşêrî biwane ... 0

Kirmankî de têmîyanîya rengan çîyêde baldar a. Nimûne: "kewe" hem seba rengê "samawî" hem kî seba rengê "keweyî/keskî" êno bikarardene. Ma bi nê gureyî hînî cat kerd ke têmîyanîya rengan ariste bikerîme.

Vêşêrî biwane ... 0

Muxtarîyetî: 101 (7 taxên Gimgimî: Taxa Alangoze, Taxa Qilçixe, Taxa Xoşa, Taxa Înaqa, Taxa Gimgimî, Taxa Kulturî, Taxa Înonî)

Vêşêrî biwane ... 0

Seba ke hetê Sultan Adulhemîdî ra amê sazkerdene, şarî mîyan de bi nameyê Alayên Hemîdîye ênê naskerdene.

Vêşêrî biwane ... 0

Yıllardır diğer konuların yanında Gestemerde tarihi ve kültürü üzerinede kafa yoruyor ve araştırıyorum. Çünkü Gestemerde ve gestemerdlilerin bilinenleri yanında bilinmeyenleriyle de bir geçmişe sahiptır. Bu konuda sözlü olarak çok şey söylense ve yazılsa da, bunların maddi bir temele oturtulması için araştırmaya muhtaç bir çok yanlarının olduğu bir gerçektir.

Vêşêrî biwane ... 0

Hingemînê hozanî milet o. O, fênda hinge (mêşhemgîne) kuwno re werteyê miletî derd, dej, kêf û eşqê înan dano are û înan pêşeyê xo yo bê emsal de luno ra, bi miqamêde weşveng ano re ziwan, lorleno. Na lornayena înan a fênda siqulingan, mordemî zê vara binê tîjî û şîlîya wisarî vilêşnena ro.

Vêşêrî biwane ... 0

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version