Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

 

“Mînhacussunne”, yanî raya şerîetî ya ke pêxamberê ma tiro şîyo, no rîsale rê layiq amo dîyene.

Vêşêrî biwane ... 0

4- Lawikê camêrdîye

Lawikê nîyanênî verde seba kesanê ke cengê aşîrîye de mêrdetênî kerda, fîrarîye kerda, vatêne.

Vêşêrî biwane ... 0

Kultur (fr. îng. culture, alm. Kultur, tir. kültür) çik o? Bi kilmîye mordem şîkîno bivajo, ke kultur pêrotîya[2] qîmetanê jutîya hîskerden û fikirîyena ju şarî yo.

Vêşêrî biwane ... 0

Pêxamberê ma Hz.Muhammedî (s.a.w.) hecê xo yê peyênî (êne, 9. Zîlhîcce) de, zewalî1ra dime, deveya xo Qaswa ser wenîşte, orteyê dola/gema Erafatî de vera 124 hezar muslumanan, hemeyê însanan rê wina/nîya xîtab kerd:

Vêşêrî biwane ... 0

Ju mîsal:

Herdlerzê Gimgimî ra dime bî. Ez nêzana çira, lê muxtarê dewa ma çîn o. Seba daye kî pîyê mi hurêndîya muxtarî de nîya dano.

Vêşêrî biwane ... 0

Riqoşa cinîya Alikî , heroj heroj der û bacanê kêyê xo şuna, kena pak. Gureyê xo dana are. Lojine de wela adirî birnena ra, kuçikan nana ro, kolîyan şanena pê û adir kena we.

Vêşêrî biwane ... 0

Xelefê wisarî yo. Her het awe , şîlîyê û şepelîye, limelima awe û lasêrî ya. Cîran/embîryan nêreseno kêyê cîranî.

Vêşêrî biwane ... 0

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version