Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

- Dayê ti bixêr ama Îstanbûl.

- Xêr mîyan de bê.

- Dayê ti senên a, rind a?

- Heq razî bo, cîgera mi, ez rind a. Heq kedere medo to, ti senên a?

- Lew nana destê to ra, şikir rind a. Dayê, ti rehet ama Îstanbûl?

- Wule buko çi vajî, Îsanbûl dûrî yo, çol de mendaye, êna nêna nêresena ci. Dûrî yo dûrî...

Vêşêrî biwane ... 1

Eke ti biwazê fam bikerê, alem de çîyên ke merdim nêşîkîno fam bikero, nê çekûyan...

Vêşêrî biwane ... 0

Wendoxên hêcayî,

Kejê Bêmal, birêz Felakettin Kakayi de edi bareyê dîn û bawerîya Kakaîyan de bi tirkî roportajêde balante viraşto. Roportaj kêyepela Dengê Kurdistanî de ame weşênayene. Ma sere da piro, ke roportaj edi Kirmanckî Online de kî biêro weşênayene. Sipas seba destûrê Kejê Bêmal û kêyepela Dengê Kurdistanî.

Kirmanckî Online

Vêşêrî biwane ... 0

Kirmancanê Qizilbaş -Alewîyan mîyan de, goreyê serenameyê Rûmî edi aşma Adare de Qereçarşemeyî ra tepîya, Hawtemalî ênê fîrazkerdene. Hawtemal, tedeyîyê xo ra xelekêde Qereçarşemeyî aseno. Çekûya Hawtemalî “hawt” û “mal” ra virazîya. Kirmanckî (zazakî) de herfa “e”ye di çekûyan bestnena jubînî ra. Mal maneya (vate) milkî û pesan, kurmanckî (kirdaskî) de kî vateya kêyî dano bi mordemî.

Vêşêrî biwane ... 0

Xizir, sîmbolêde fîraz o, edi zereyê bawerîya gelê dîn û miletanê Rojhelatê Mîyanî de. Çekûyêde erebkî ya û maneya keweyî/keskî dana. Hama o, kirmancanê qizilbaşan de Sipêla yo. Kirmanckî de, herfên „z“ û „d“ geganê jubînî de hurêndî vûrnenê.

Vêşêrî biwane ... 0

Dewijêde Ademî bi nameyê Alî Birayî, Almaya de cuyînê. Alî Birayî rojê Ademî rê ju resm rûşna. Kincên Alî Birayî resm de zaf pak asêne. Çênekêde almanije kî kaleke de bîye û hermeyê xo nabî hermeyê Alî Birayî ser, poz dabî.

Vêşêrî biwane ... 0

Kêyî ware de benê. Dewar, malo hurdî, varekî, bizekî, golikî; gawanî, golîkwanî, bizewanî (berxwan), şuyaneyî pêro têhet de benê.

Vêşêrî biwane ... 0

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version