Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Şewa tarî ya. Di birayî, seba ke hewnê xo heremîyo, edi cile mîyan de pistnenê yewbînî, nêkunê ra.

Vêşêrî biwane ... 0

Mîyan ra çend rojî derbaz bîbî. Heyranî û çend dewijan çend astor û gayî vetî, zobîna dewe de çiqas mal û dawaro ke est o, pêro berdî sukanê cêrî de rotî, gêrayî ra, ameyî kêyanê xo. Dewe de 4-5 kêyî bîyî. Ravê hîrê kêyên bînî bî, înan kî tersan ra kêyê xo kerdbî bar, şîbî. Ê yên ke mendîbî, înan nêwaştêne nê cayan, mezelanê pî û kalikanê xo cabiverdê, şorê.

Vêşêrî biwane ... 0

Şîlîye vindete...

Koyî mabeynê mij û dûmanî de zar-zor asêne. Dewêde qijkeke kîşta yew tumî de, se ke bê kes û bê wayîr bo, henî tenya bîye. Ra û rêçên dewe, kemer û kûçan ra derbaz nêbîyene. Na dewe, ti vanê mîyanê koyan de çine bîye; kes niyamêne, nêşîyêne. Dewe bi dar û beran, bi ko û banîyan amêbî têrapîştene.

Vêşêrî biwane ... 0

Beno nêbeno merik, cênikê û çênekêde xo bena. Merik gawan beno, şono dawarî ver. Rojê dawarî keno werteyê dewe, qayt beno ke qederî rê zîncîran fine tê.

Vêşêrî biwane ... 0

Goreyê mi, no reportajo ke mi birêz Lerzan Jandîlî de viraşt, raştî kî zaf biqedr û qîmet bî. Se ke şima kî beşê reportajî yê juyîne de wend, barê zonê ma kirmanckî de zaf çîyên mûhimî ardê re zon. Beşê juyîne de şeher û qezayên ke tede kirmanckî, kimilkî, kirdkî êno qesêkerdene, şeher û qezayên ke tede Kirmancî cuyînê, qerarên ke konferrnsî de derheqê zonî de, derheqê dîyalektan û alfabete de amê guretene û mûhîmîya konferensî ser ro vindet bî.

Vêşêrî biwane ... 0

Sultan Silêman, rojê mûmîya xo de "Destur ke Heqî ra bo, gereke teyr-turî meşte şodir bêrê, bi pûrtanê xo mi rê seraye bivirazê" nivisneno, teyran rê rûşneno.

Vêşêrî biwane ... 0

De hêêy!

Hesenê Alîkê
Suwarê Albajaxî şê
Suwar dibe berê xwe dide çîyayê Gawir Daxê

Vêşêrî biwane ... 0

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version