Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Se ke êno zanitene, nayê ra çend rojî ver edi Hewlêr de bi nameyê "Konferensê Zanistî yê Zonê Kurdî" ju konferens amê viraştene. Bêguman no konferens seba çareser kerdena  problemanê ziwanê Kurdî zaf gamêde muhîme bîye. Heyanî nika derheqê ziwanê ma Kirmanckî (Zazakî) de xêlê konferensî, semînarî, kombîyayişî amayî organîze kerdene.

Vêşêrî biwane ... 0

Şewêde tarî û serdine bîye. Şewêde payîzê peyênî. Vare varênê. Cemê şodîrî ra nat dest kerdbî ci, varênê. Ver bi tarîyê şanî nêvidetbî.

Rayî û dîrbî bîbî kîp. Lembayên zuzaqî tayêna melul veşênê. Her ca sipî asênê. Vare derûdormeyî teslîm guretbî. Koyî, deştî, şaristanî, dewî binê bandûra vare de bî.

Vêşêrî biwane ... 0

Daka pîre bena, lajêde xo beno. Na vêşan manena. Lajê dayê Qemer şono qota ano, çarşî de roşeno. Kutê non cêno ano, letê xo rê cêno, yew dano maya xo. Qemer rojê tekneno şono, nîya dano, ke domanî hayê danê pisinge ro.

Vêşêrî biwane ... 0

Wusênê Gestemerde: Her çîyî ra ravê, ez wazena ti kilmek xo ma rê bidê naskerdene.

Zahide: Nameyê mi Zahide Ergül, ez dewanê Gimgimî ra dewa Gomê Avdelan ra wa. Ez heyanî 5-6 sere dewe de menda. Yanê tayê şenik dewe êna mi vîrî. Gorê vatenanê pîyê mi, ma Dêrsim ra ameyîmê. Zonê ma zaf rindek o, û ez cira zaf hes kena. Ez wazena ke zonê xo naca kî qese bikerî. Çira qese mekerî? Zon, zonê mi no, ama kes nêverdano.

Vêşêrî biwane ... 1

Beno nêbeno, paşayê beno. Nameyê xo Alî beno. Alî Paşa kuno hawtayê sere, cira domanî çine benê. Zaf kuno re xo ver. Vazeno ra û “Ez na şeher caverdana, şona” vano. Der û cîranên xo yên xêrwazî cêrenê ver ro, cêrenê ser ro, te de raye nêvînenê.

Vêşêrî biwane ... 0

Çekûya Gaxanî, ermenkîyê rojawanî ra kewta bi ziwanê kurdkî. Ermenkî de serê sere ra Gaxant vajîno. Yanê Gaxan, silvesterê awrûpayijan û yılbaşıyê tirkan o. Kirmancîye de ca ra ca fênda Gaxan, Kosegelî, Sersere, Sersal, Gaxand, Gaxen, Gaxon… êno namekerdene.

Vêşêrî biwane ... 0

Çito ke ma zanîme, Kirmancî rojanê mîlî û dînîyan hona kî, gorê serenameyê Rûmî yad û fîraz kenê.  Şarî mîyan de serenameyê Mîladî (Greguar -Îp.1582) ra hesabê qeleme yan kî hesabê hukmatî; ê Rûmî (Îp. 1840) ra kî hesabê ma yan kî hesabo kan vajîno. Edi mabeynê serenameyê Rûmî û Mîladî de, hîrês (desûhîrê) rojên aşme est ê.

Vêşêrî biwane ... 0

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version