Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Lawikî (1)

Naymê ma Mercan o, doymê ma Têrcan o.

Ez ke yare dawetkerî, kam mi ra se vano?

Gozegûnê şênî rake, heto zu mejdan o

Heto zu çêregan o

Vêşêrî biwane ... 0

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version