Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Canî

  • Nûskar  editor

Naymê ma Mercan o, doymê ma Têrcan o.

Ez ke yare dawetkerî, kam mi ra se vano?

Gozegûnê şênî rake, heto zu mejdan o

Heto zu çêregan o

Erê canî canî, melema mi canî

Fekê to qutîye, didanê to mircanî

Çimê şayê gilorî, bûrî ser ra qeytanî

Sureta to vêsena, zê soya Gimisxanî

Pirnika to pon a, qundaxê Yûnanî

Porê to hên ke nerm o, îpegê sûka Wanî

Sarê to ser ro wanîno, yetimxanê Alemanî

Nameyê to giran o, nêşîkîn biwanî

Şênê to sîs keno, vora Koyê Mercanî

Tam dano fekê îsanî, zê dendikê goza Hîndistanî

Destê xo destê mi ke, ma şîme zereyê banî

Hetê mi ser vinde, ez lewê piranî.

“Lawo lew mi ra mene, beno qir-qotik kuno werteyê der-cîranî.

Heq adirê der-cîranî wedaro, ça hondê min û to rê bîyê bêdermanî.”

...

Erê ti ya ti ya, cayila mi ti ya

Şîyo welatê xerivîye, ti hewnê xo de dîya

Firekê zonî ya, aqilê sarî ya

Pûşîyade namlî ya, newe vejîya

Werteyê hîrisêûşeştûşeş cênîyede belû ya

Erê ezo amo rinde çê de nîya

Lawo der û cîran, rinda mi kata şîya?

„Cênî şîyê jîyare, rinda to têy şîya.“

Ezo şîyo zereyê mêratê banî, mi ser ro çerexîya.

Pero gino kuçika peyê adirî ro, didanê mino zu şikîya, zu lewîya.

 …

Saheyder

Vûrnayena peyêne : Şeme, 16 Hezîrane 2012 20:43

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version