Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Halepçe

Roja 16.3.1988î de barbarîye, dirindeyîye, kuvîtîye bî bî fazîletê însanîye Halepçe.O çi zilmêde giran, çi zilmêde zalim û kor bî Halepçe.

 Halepçe bakurê welatê ma de nepalmî, başurê welatê ma de to ser ro kî jar varêne…

O çi şîdetode bêsîndor, dişmenîyêde xedare bîye Halepçe. Dişmenîya heq û huquqanê însanan bêvengîya şaran, dewletan û însanan de Halepçe…

Halepçe ti dîroka sedsera 20îne de xo ser ro yew trajedî ya. Ti ne Hîroşîma ne kî Nagasakî ya Halepçe.

Ti ne Aborîcînîsê Avustralîya, Înka û Mayayê Amerîkaya Latînî, ne çermesurê Amerîka ya Halepçe.

Ti ne Armenî û Asurî ne kî komkîştena sîyayanê Ruanda ya Halepçe.

Halepçe to de ne kulîyê Moxolan, ne bedewîyê talankerdoxê Ereban, ne kî Şahê Şahanê Farisan est bî.

Halepçe to de a roje jar est bî jar, jaro kîmyewî. Almanya ra, Fransa ra û dewletanê bînan ra…

A roje rama Homayî nêvarêne to ser ro, risq nêvarêne to ser ro, kemer û dar nêvarêne to ser ro Halepçe.  kîştiş varêne to ser ro Halepçe, kîştiş…

Şexsê Sadamî de virtişê koledaran varêne to ser ro Halepçe.

Şarê mayê Halepçe, şima ne vat „dayê,“ ne vat „bawo,“ ne vat „keko, wayê…“

Pêro, bêcan mendî kolananê Halepçe de şima…

Şima, şarê Halepçe, domanê Halepçe, kokimê Halepçe, veyvê Halepçe, azeb û xortê Halepçe, şima bêkes, tenya bêçare…

A roje kesî vengê xo nêkerd, kes re kokimanê to, pîranê to, xortanê toyê ciwanan wayir nêvejîya Halepçe.…

A roje kes re domananê to, veyvanê to, pitanê pistinê to wayir nêvejîya Halepçe. Werê înan bî jaro kîmyewî Halepçe…

Zerê koledaranê Ereban, Farisan, Tirkan vazd girê da a roje Halepçe…

Şarê Halepçe, şima bi nameyê Al-Anfalî surêde Quranî yanê bi nameyê talanî, talankerdişê şaranê nemuslumanan, amê talan kerdene…

Roja 16.3.1988î sahate 11:05 de ne sînagoge, ne dêre, ne camîye, ne lalêş, ne kî cemxane nêşîkîyayî biresê hewara to de Halepçe.

Nê Musa, ne Îsa, ne kî Mehemed nêşîkîyayî, duştê barbaran de vengê xo bikerê Halepçe.

Halepçe, a roje Ahurayî duştê Ahrîmanî de cengê rindîye kerd vîndî…

A roje ne melekê Tawisî, ne Xizirî ne Alî, ne zîyar û dîyarî, ne kî şêx û pîrî nêşîkîyayî destê xo duştê barbarîya koledaran de berzê to ver Halepçe.

A roje ne dîn û îmanê kapîtalîzmî, ne dîktatorîya proleterya, ne kî prînsîpê Maoîzmî û Enverîzmî nêşîkîyayî bibê wayirê vîjdan û adeletî, Halepçe.

A roje Halepçe, a roje de vîjdanê însanîye qedîya. A roje Sosyalîzmê Rusan bî bî Ruble Halepçe. Kaptîtalîzmê dewletanê temsîlkaranê heq û huquqê însanîye, sîmbolê demokrasî û medenîyetî bî bî Dolar, Frank û Mark Halepçe…

Koçberîye, vêşanîye, belangazîye, bêkesîye bîye para to Halepçe. Sero pêyên de kî şarê ma ser ro zilmê eskeranê Romî Halepçe.

Halepçe, ti wayirê kul û derdan…

Halepçe ti wayirê bîrin û keseran…

Ez bîya meymanê to Halepçe. Mi nanê to werd, awa to şimite…

Mi meymandarîya şima dîye Halepçeyijî.

Şima hêna kî bê raye, bê banan, pêrîşan Halepçeyijî…

Halepçe o qilêr, o gemar, a feqirîye nêşîkîna re to Halepçe…

Seke yew roşnavîrêde to, bi desto xo qilêr û gemarê to musna ma û ma ra vat Halepçe;  „Canş û xayinî bî musteşar û memurî, ma kî nîya şehîd Halepçe mendîme.“

Na nêşîkîna re to Halepçe…

Vêşnayişê Monumentê to nêşîkîno re to Halepçe!

La belê nê bîyayişanê xedaran ra dime Halepçe, ganî to bizanê, ke jarnayena to bîye bingeyê welatparêzîyêde Kurdistanî ye…

To ma, şarê ma parçeparêzîye ra xelesnayî ra, kerdî Kurdistanparêz…

Ma parçeyanê ma ra vetîme, ma berdîme welatê ma…

Meberbe Halepçe!

Halepçe Menale!

Şîwar meke Halepçe!

Nîyade!

Kanê Halepçe, Sadam kotî ro?

Halepçe kanê,  Ali Hasan el-Macît kotî ro?

Kanê Halepçe Şahê Şahan, Şahê Farisan kotî mend?

Bawer bike Halepçe, bawer bike, ke pêynîya koledaran û tîrananê rojhelatê mîyanî nêzdî ya, Pêynîya înan kî zê pêynîya Sadam û ê bînan a.

Bawer bike, hêvîya xo vîndî meke Halepçe!

Mi to ra zaf hes kerd Halepçe.

Bimane weşîye de Halepçe…

 

Na makale 15.03.2007 de seba rojnameya Yeni Özgürpolitikara amê bî nivisnayene. Mi waşt, ke ez naye bê vurnayişî rêyêna wendoxanê kirmanci.comî de pare bikerî.

Vûrnayena peyêne : Yewşeme, 17 Adare 2013 00:21
Nê kategorî ra ê bînî: « Hogeçê vizêrî domanê ewroyî

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version