Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Çalakîya Edebîyatî ya Huseyîn Çelebî ra Xelateguretene

  • Nûskar  Îbrahîm Beyaz

Çito ke zanîno, Yewîya Wendekaranê Kurdistanî (YWK) sera 1993’îne ra nat, her sere Çalakîya Edebîyatî ya Huseyîn Çelebî organîze kena. Bi raştî, ravêşîyena ziwan û kulturê ma de, na çalakîya edebîyatî rolêde girs kaykena.

Qet bêqese, na çalakîya edebîyatî, êndî şarê kurdî mîyan de bingehê xo gureto. Her sere bi sedan beşdarbîyoxî, bi sedan eseranê xo, bi ziwanê tirkî, almankî, kurmanckî û kirmanckî/zazakî, na çalakîye de ca gênê.

 Merdim şîkîno vajo ke, pêroyê şarê kurdî kî, zê beşdaran, na çalakîya edebîyatî ra heyecan gêno û beno bextewar.Elbet înan ra yew kî ez a. Aye ra mi hem pêrar hem kî par waştîbî ke bi yew şîîra xo desteg bidî ci. Lê çi hêf ke her sere engelê vejîya û beşdarbîyena na çalakîye, nesîbê mi nêbî. Lê emser ez bi şîîra xo ya XWEZILA” tede bîya beşdar.

Netîceyê çalakîye, çend aşman ra dime, edi şaristanê Frankfurt/Almanya de bi yew şahîye amê dîyarkerdene. Goreyê xebera rojnameya Özgür Polîtîka, emser kî bi sedan kesan, bi sedan eseranê xo yên hêcayan na çalakîye de cayê xo gureto.

Endamanê jurî, birêz Roşan Lezgînî û birêz Hunermend Mîkaîl Aslanî şîîra min a “XWEZILA” kî dora diyine de munasibê xelate dîya. Ez elbet kî bi na xelate bîya bextewar. Çunke çalakîya edebîyatî ya Huseyîn Çelebî ra xelateguretene çîyêde zaf muhîm o. Lê na xelate heto bîn ra kî barêde giran kî na bi doşanên mi ser. Ganî ez naye ra dime tewr zêde xizmeta ziwan û kulturê xo bikerî. Bi raştîye, sewda ziwanî û kulturê ma zereyê mi de dolimê zil do, coka kî destbera mi ra çi ame, ez qet tepîya nêdana.

Se ke mi cor de qalê cikerd bî, Yewîya Wendekaranê Kurdistanî, na vîstûdi (22) serî yo ke bi fedakarane, bi ked û emeganê xo na çalakîya hêcaye organîze kena. Bi vatenêde bîne, vîstûdi (22) serî têdime çalakîyêde nîya girse organîzekerdene kare herkesî û her komele niyo.

Goreyê mi, ziwan û kulturê ma, goreyê verî gelê (xêlê) ravê şîyo. Ravêşîyena ziwan û kulturê ma de, elbet wayîre ked û emegan sade YWK nîya, Gelê dezgehî, komelên bînî û şexsîyetên hecayî kî est ê. Înan kî, elbet ravêşîyena ziwan û kulturê ma de rolêde girs kaykerdo. Ez, seba xizmeta înan, pêroyîne bi zere û can silam kena.

Bi na wesîle, ez, şexsê birez Roşan Lezgînî û hunermend Mikaîl Aslanî de, komîta çalakî ya edebîyatî ya Huseyîn Çelebî, Yewîya Xwendekaranê Kurdistanî û pêroyê kedkaranê na çalakîya edebîyatî ya hêcaye, tek bi tek fîraz kena û cire silamanê xo rûşnena. Pêropîya Weşûwar bê!

 

Îbrahîm Beyaz, Berlin 2014

 

Xwezila

Xwezila ez nika welatê xo de

Ju perperikê wisarî bîyêne

Ge gile xaşxaşikê de

Ge pelgane tirşikê sera bireqesîyêne

 

Ez ke welatê xo de bîyêne

Miradî ver de nêmendêne.

 

Versîya zulmî eştî re ma ser, mi ti caver da

Lê, to hewnê mi xemelnayî ez teyna nêverda.

Ti zeretenik, rahmanî û comerd a

Virara xo yake, ez yena welate mi.

 

Ez ke welatê xo de bîyêne,

Tarîtîya şewe de nêmendêne.

 

Axx, ez ke welatê xo reştêne

Amêne çokan ser û cira efa xo waştêne.

Merdene est a, mendene,

Honde ke A axe mi de nêmendêne.

 

Xwezila nika qefsingê welatê xo de, hewn de bîyêne

Û qet heşar nêbîyêne.

 

Vûrnayena peyêne : Dişemei, 22 Çeloqij 2014 15:35
Nê kategorî ra ê bînî: « Rewşa Ziwanan

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version