Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Şanikî (3)

Beno nêbeno, welatêde zaf dûrî de ju çêneke bena. Pîl û qij ra her kes na çêneke ra zaf hes keno. Her kesî ra zafêrî kî pîrika daye, cira zaf hes kena û çimê pîrike ke gineno re ci, nêzana ke torna xo rê se bikero.

Vêşêrî biwane ... 0

Beno nêbeno merik, cênikê û çênekêde xo bena. Merik gawan beno, şono dawarî ver. Rojê dawarî keno werteyê dewe, qayt beno ke qederî rê zîncîran fine tê.

Vêşêrî biwane ... 0

Daka pîre bena, lajêde xo beno. Na vêşan manena. Lajê dayê Qemer şono qota ano, çarşî de roşeno. Kutê non cêno ano, letê xo rê cêno, yew dano maya xo. Qemer rojê tekneno şono, nîya dano, ke domanî hayê danê pisinge ro.

Vêşêrî biwane ... 0

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version