Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Gestemerda Min

  • Nûskar  Çeko Kocadag

Ma ez bê To,

Ti bê min cara beno?

Ma goşt û nenûg, can û cîger îme.

Ti bi xo ya rengê cuyane

û bêşiga kulturê min.

To eşqê aşiq û maşûqan

neqişnê re doşirme û xalîyan ra.

To de mend sîn û sewda domanîya min tim…

 

Ma To çito biyarî re ziwan ez?

Zîyar û dîyaranê to ra lewê xo birna min;

Serdarê to Hazir Baba,

Goşkar Baba,

û wakila Fadile,

Weysel Qeranî,

kokimo Melul Dede,

Çadir Baba,

Gola Serde û Golo Bêbin,

Şehîdê Wa û Birayî

Şehîdê Çale û  Hêgayan,

Şehîdê Qaldirmeyî...

Zîyar û dîyaranê to ra nega û dîlega min mende tim…

 

Hênî û çundeyan ra axwe şimite min;

Hênîyê Lulan,

Hênîyê Dara Memê Şane,

Hênîyê Gole û Quran,

Hênîyê Dara Qote,

Hênîyê Waran û Ordege,

Çundeyên Dereyê Soyî

Hênîyê Peyê Gole,

Hênîyo Derg,

Hênîyê Dereyê Wenca,

Hênîyê Qadî

Hênîyê Gozanê Peyê Gole,

Hênîyê Memê Heydî

û Merga Gomeyî,

Hênîyê Merga Verê Çêberan,

Vaya Kovale,

Vaya Hazir Babayî

û Vaya Koyî,

Hênîyo Kermecin…

Ma kanê Çavkanî,

Hênîyê Lulan

Hênîyê Qadî û Qertalî,

Hênîyê Silê Aslanî

û Çirtika Meyre,

Tar- tur û benîştê kengeran?

Înan de mend tamê fekê min tim…

 

Linga mi kewta re ko û banîyanê To ra;

Raşto Pîl, Çala Mîrzî

Mexelo Sur û Çeta

Merga Çeqeran

Koxe

Gelîya Goşkarî,

Bare û Dereyê Soyî,

 Gelîya Hota,

Lîter

Mereke, Fîlka,

û dîyarê Mêravî

Sêrangeyê Bendî

Kemera Çaqmaqî

Kaşo Sur,

Tapê Zivrikan,

Kemero Çeqer,

Qorî, Suya Rûte,

Qula Heşî û Qad,

Çilkok, Çirtan,

Wareyê Dakilan,

Wareyê Dereyî,

Wareyê Hazir Babayî

Wareyê Pisingan,

Garane, Dingore,

Çala Talanan,

Çala Melul Dedeyî

Çala Îbî,

Çala Reşî,

Çala Qîlan

Çala Merga Gomeyî

Çala Cêvcanî û Çala Hêlige,

Dereyê Here

Xirban,

Kemera Bele,

Gola Gestemerde û Keça,

Gozeyê Peyê Gole,

Suya Vangî û Suya Gole,

Raşteyê Solesanan

û Golê Gamêşan,

Beja û Solesanan

Gola Huşke û Qaldirme

Tûmê Nîskan û Mezelan

Merga Gole, Qurî

Merga Gomeyî

Merga Verê Çêberan,

Goze,

Merga Wusê Cemî

Merga Peyê Gole

Çala Wele û hewşa mektebî

Serê bonanê welinan û werteyê dewe

Gil û sîya dar û beran…

To de mendî kay û kozikên domanîya min tim…

Nêçe gestemerdijî amê û şîyî,

koçber ma yîme, mende û qedîm Ti.

Xwezila ancî doman bîyêne ez,

Gestemerda min…

 

Çeko Kocadag

 Berlin, Tebaxe 2005

Vûrnayena peyêne : Şeme, 18 Çele 2014 13:06
Nê kategorî ra ê bînî: « Ferîde Mi xo kîşt »

1 Rawe

  • ibrahim beyaz

    Weso war be Mamostewo Delal.Dewa GESTEMERDE zereye mi de Timutim kewe mende.To na kewetiye zaf Rindek ardora ziwan,Bimane wesiye de.

    ibrahim beyaz Şeme, 30 Hezîrane 2012 17:42 Lînkê raweyî

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version