Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Mi xo kîşt

  • Nûskar  Lerzan Jandîl

Xem û xeyalan ez gureta berda yarê,

Ters û xofan ez ton da berda yarê,

Xeta û gunayan ez kaş kerda berda yarê,

Seran ra tepîya ez welat de veta.

Welatê axîn û kesratan,

Derd û kulan, bîrîn û hêsîran de yarê.

Rojê Xizirî yê, Xizirê kalî yarê,

Xizirê roja tenge, Xizirê kelek û gemîyan.

Cîranan rojê xo yê hîrê rojan guretê,

Qurbanê xo kerdê, mîyazê xo potê.

Mîyaz û qurbanî dest de misayibî şonê çê misayiban,

Verê pîrê xo de gulban cênê.

 

Hawte mal o yarê,

Sacîya germe kewta binê hardî,

Her çî amo re secde.

Dar û berî, deyşt û koyî,

Teyr û turî, zîyar û dîyarî,

Hard û asmên, her çî yarê.

 

Baxçê çê Kekî ra şîlanî ardî yarê,

Kerdî xeleke, ma tiro vetîme.

Wa tal û tenge ma ra şorê durî,

Neheqîye û xirabe wa ma ra vinderê durî.

Silond qule kerd, ma tiro derbaz kerdîme,

Wa nuspetîye û nêweşîye ma ra bikuyê durî.

 

Newê Mardî yo yarê,

Xîçî dayî arê derê verê çêverî ra,

Nayî ro serê bonî de dormê locine de.

Hîrê rojî ra tepîya tede nîya da, hela çik o risqê ma?

Qilancike nonê mi berd hetê şima ser.

Hewn de to awa Çadir Babayî ra dê mi şerbikê,

Nono solin werd bî mi, edet o vanê.

 

Awe kerde xo ro mi yarê,

Bîya bengî rêyêna.

Verê Zerduşt û Musayî de,

Verê Mehemed û Îsayî de.

Verê Xizirî de,

Xizirê miradan de.

Verê Duzginî de,

Duzginê Koyê Adirî de.

Verê Rojî de,

Rojo ke zerê mi kerdêne germinî de.

Verê Aşme de,

Aşma ke şewê mi kerdêne roştî de.

Verê Gola Serde de,

Verê Hewşê Dewrêş Silêmanî de.

Guna mi, mi dest de,

Xapa mi, mi vile de.

Bê qisawet û bê ters,

Bi can û bi eşq.

Rêyêna bengî,

Ama çok....

Mi xo kîşt yarê,

Mi meqedêne ...

 

 

Lerzan Jandîl, Berlin, 26.09.2003

Vûrnayena peyêne : Hîrêşeme, 21 Tebaxe 2012 13:37
Nê kategorî ra ê bînî: « Gestemerda Min Pepug waneno »

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version